Merit Forest WG

Tuhohyönteisten torjuntaan havupuiden taimilta kasvihuoneissa ja metsätaimitarhoilla.
  • markkinoiden paras teho tukkimiehentäin torjunnassa
  • pitkä vaikutusaika
  • hellävarainen kasveille

Tehoaine

imdaklopridi 700 g/kg

Ominaisuudet:

Merit Forest WG on tehokkain valmiste tukkimiehentäin torjuntaan havupuun taimilla. Tehoaine on systeeminen eli se suojaa myös käsittelyn jälkeen syntyvät kasvin osat. Puuntaimen pinnalla suojavaikutus kestää jopa kaksi vuotta ja käsittely suojaa taimia vielä seuraavana vuonna istutuksesta. Myös kasvussa olevat taimet kestävät valmistetta hyvin.

Tehokkuus:

Merit Forest WG tehoaa tukkimiehentäihin (Hylobius abietis) sekä muihin syömällä tai imemällä vioittaviin hyönteisiin esim. luteet.

Käsittelyolosuhteet:

Paakkutaimet käsitellään tarkoitukseen soveltuvassa ruiskutustunnelissa tai laahaavilla suutintangoilla varustetulla tarkkuusruiskulla tulee kohdistaa ruiskuteliuos taimien alaosiin. Taimien tulee antaa kuivua ennen pakkaamista niin, ettei ainetta enää valu. Taimipakkaukset säilytetään viileässä tilassa istutukseen saakka.

Vesimäärä:

Käsiteltäessä paljasjuurisia taimia vettä kuluu noin 5,0 l / 1000 tainta ja paakkutaimia noin 2,5 l / 1000 tainta.

Käytön rajoitukset:

Valmistetta käsiteltäessä ja ruiskutusnestettä valmistettaessa on huolehdittava, että kasvinsuojeluainetta ei joudu viemäriverkostoon. Kasvinsuojeluaineella käsiteltyjen taimien tulee kuivua riittävästi ennen pakkaamista, jotta kasvinsuojeluaine on ehtinyt kunnolla imeytyä taimiin. Käsiteltyjä taimia ei saa säilyttää eikä valeistuttaa vesistöjen läheisyyteen. Valmisteella käsitellyt kasvinosat ja kasvualusta on varastoitava siten, ettei kasvinsuojeluainetta pääse huuhtoutumaan ympäristöön. Koska valmiste on myrkyllistä mehiläisille, älä käytä valmistetta tilanteessa, jossa puiden pinnalla on jo kirvojen erittämä mesikastekerros.
 

Pakkaus/tukkupakkaus:

2 kg / 4 kpl

Käyttöohje

Paljasjuuristen taimien upotuskäsittely

Taimet upotetaan käyttölaimennokseen latvapää edellä juurenniskan alapuolelle saakka.
Käyttömäärä: 
1,0 % (0,1 kg valmistetta / 10 l vettä).

Paakkutaimet

Ruiskutus tarkoitukseen soveltuvassa ruiskutustunnelissa tai laahaavilla suutintangoilla varustetulla tarkkuusruiskulla.
Käyttömäärä: 
1,0 % (0,1 kg valmistetta / 10 l vettä).

Varoitukset

Xn, N, R 22-50/53, S2-13-23-46

Sateenkesto

tunti ruiskutuksesta

Minimietäisyys vesistöön

0 m