Hybridiruis KWS MagnificoBOR

Satoisa uutuus hybridirukiin viljelyyn
  • Huippusatoisa ja laadukas uutuus

Sato

KWS Magnifico on satoisuudeltaan ruislajikkeiden kärkeä. Sen satotaso on Suomen virallisissa lajikekokeissa sekä Borealin omissa kokeissa on ollut Brasetto-rukiin tasolla.

Sadon laatu

KWS Magnificon laatu on hyvä. Sen hehtolitrapaino on korkea, jyvä on hybridilajikkeelle tyypillisesti iso, ja sakoluku korkea.

Viljelysuositus

Suositellaan vyöhykkeille I, II KWS Magnifico soveltuu muiden hybridirukiiden tapaan viljelyyn eteläisessä Suomessa menestyen parhaiten tyypillisillä rukiin viljelymailla; savi-, hiesu- ja hietamailla.

Hybridiruista viljeltäessä tavoitteena on, että jokainen kasvi muodostaa syksyllä neljä pääversoa ja koko kasvuaikana mahdollisimman vähän sivuversoja. Tähän pyritään, kun tehdään päätöksiä kylvöajankohdasta ja kylvötiheydestä sekä lannoituksesta. Sopiva kylvöajankohta on elokuun loppupuoli. Hyvään kylvöalustaa KWS Magnificoa kylvetään n. 250 itävää siementä neliölle. Epäsuotuisissa oloissa ja kylvön viivästyessä siemenmäärän voi nostaa n. 300 itävään siemeneen neliötä kohti.

Hybridilajikkeen siemen on uusittava vuosittain. Satoa ei voi käyttää siemenenä.

Korsi

KWS Magnificon korsi on lyhyehkö ja laonkestävä. Laonkestävyydeltään KWS Magnifico on Evolon tasoa.

Hybridilajikkeelle on ominaista, että se pensoo runsaasti. Mikäli kasvusto on ylitiheä, se lakoontuu helposti, joten oikeasta kylvömäärästä on huolehdittava ja tiheässä kasvustossa lako torjuttava.

Kasvusto

KWS Magnifico versoo runsaasti syksyllä ja aikaisin keväällä. Lajikkeen jalostajan KWS:n mukaan tämä tulee huomioida kylvöajankohdassa, ettei Magnifico kehity liian pitkälle syksyn aikana, ja riski lumihomeelle kasva. Nopean kasvuunlähdön takia kevätlannoituksen jakamista suositellaan (Saksassa ja Tanskassa) ja aikainen korrensäädekäsittely varmistaa kasvuston pystyssä pysymisen.

Talvenkestävyys

KWS Magnificon talvenkestävyys on tähän mennessä saatujen koetulosten perusteella hyvä, lähes Evolon tasoa.

Kasvinsuojelu

KWS Magnifico on ns. PollenPlus lajike, jolloin sen siitepölyn muodostus on runsasta, ja torajyvän esiintymisriski vähenee huomattavasti.

KWS Magnificolla on rajallinen määrä virallisia kokeita Suomessa takana. Jalostajan kokeiden tulokset osoittavat, että lumihomeen kestävyys on hyvä, lähes Evolon tasoa. Hybridilajikkeet versovat syksyllä runsaasti ja reheville kasvustoille suositellaan lumihometorjuntaa.

KWS Magnificon siemen toimitetaan valmiiksi peitattuna.

Lakoontuminen vältetään tuottamalla tasainen pääversoista koostuva, sopivan tiheä kasvusto. Rehevät ja tiheät kasvustot kannattaa ruiskuttaa korrenvahvistajalla.

Korkeaa satotasoa tavoiteltaessa, tautiruiskutus kannattaa KWS Magnificolle tehdä, sillä siinä on havaittu alttiutta ruskearuosteeseen.

Hybridirukiin ParasSato- viljelyohjelma

Käyttöohje

Kylvötiheys

Esikasvista ja kylvöajankohdasta riippuen
Käyttömäärä: 
1,5-2,2 yksikköä/ ha