Hybridiruis EvoloBOR

Laadukas ja erittäin satoisa hybridiruis
  • Huippusatoisa
  • Talvenkestävä
  • Suurijyväinen

Ominaisuudet:

Evolo on huippusatoisa ruis. Se on saksalainen hybridilajike, jolla on myös erittäin hyvä talvenkestävyys. Muiden hybridilajikkeiden tapaan jyväkoko on suuri. Hehtolitran paino on korkea. Sakoluku on korkea ja sakoluvun kestävyys on rukiiden parhaimpia.
 

Sato

Virallisissa lajikekokeissa Evolon sato on ollut erittäin suuri, se on ollut yli 10 % satoisampi kuin esim. aikaisemmin markkinoilla ollut Picasso-hybridiruis. Myös käytännön viljelyksillä Evolo on osoittanut satopotentiaalinsa.

Sadon laatu

Evolon jyväkoko on suuri ja hehtolitran paino on korkea. Sakoluku on korkea ja sakoluvun kestävyys on rukiiden parhaimpia.

Viljelysuositus

Suositellaan vyöhykkeille I - II Maalajeista Evololle sopivat parhaiten savi-, hiesu- ja hietamaat.
Evoloa viljeltäessä tavoitteena on, että joka kasvi muodostaa syksyllä neljä pääversoa ja koko kasvuaikana mahdollisimman vähän sivuversoja. Tähän pyritään, kun tehdään päätöksiä kylvöajankohdasta ja kylvötiheydestä sekä lannoituksesta. Sopiva kylvöajankohta on elokuun loppupuoli. Hyvään kylvöalustaa Evoloa kylvetään n. 250 itävää siementä neliölle. Epäsuotuisissa oloissa ja kylvön viivästyessä siemenmäärän voi nostaa n. 300 itävään siemeneen neliötä kohti.

Korsi

Evolon korsi on lyhyt. Se pysyy hyvin pystyssä ellei kasvusto ole ylitiheä.

Talvenkestävyys

Evolon talvenkestävys on hyvä, samaa luokkaa kuin Elvi-rukiilla. Samoin lumihomeen kestävyys on hyvä.

Kasvinsuojelu

Hybridirukiiden siemen toimitetaan normaalisti valmiiksi peitattuna. Rehevät kasvustot kannattaa ruiskuttaa lumihometta vastaan kasvukauden lopussa.
 

Hybridirukiin ParasSato- viljelyohjelma

Käyttöohje

Kylvötiheys

Esikasvista ja kylvöajankohdasta riippuen
Käyttömäärä: 
1,5-2,2 yksikköä/ ha