Quick Bayt Spray

Kärpästen torjuntaan karjasuojissa ja muissa sisätiloissa sekä rakennusten välittömässä läheisyydessä.
  • tehoaa kaikkiin kärpäslajeihin
  • nopea ja pitkäaikainen vaikutus
  • veteen sekoitettava jauhe

Tehoaine

imidaklopridi 10 g/kg

Ominaisuudet:

Quick Bayt spray on veteen sekoitettava jauhe kärpästen torjuntaan karjasuojissa. Valmisteeseen on lisätty kärpäsiä houkuttavia aineita, jonka johdosta kärpäset tulevat mielellään käsitellyille alueille. Käsittely tehdään sesongin alussa ennen kuin kärpäskanta on kasvanut liian suureksi. Valmisteen teho kestää pitkään. Myyntipakkaus riittää noin 40 m2 kertakäsittelyyn.

Tehokkuus:

Valmiste tehoaa hyvin kaikkiin kärpäsiin

Käyttö:

Quick Bayt Spray -liuosta ruiskutetaan kärpästen suosimiin paikkoihin kuten kattoon, tolppiin ja ikkunanpuitteisiin. Liuosta sumutetaan käsi- tai reppuruiskulla pinnoille niin, että pinnat kostuvat kevyesti mutta eivät valu. Tarvittaessa käsittely uusitaan 4–6 viikon kuluttua.

Käytössä huomattavaa:

Vältä pölyisten ja likaisten pintojen käsittelyä. Käsittely pitää kohdistaa sinne, minne eläimet eivät ylety. Ainetta ei saa joutua eläinten rehuun tai juomaveteen. Käsittelyn jälkeen työvälineet pestään vedellä

Ympäristöhaittojen ehkäisy:

Tyhjä huuhdeltu pakkaus hävitetään kotitalousjätteiden mukana ja ylijäänyt kelvoton valmiste viedään ongelmajätteiden keräyspisteeseen.

Pakkaus/tukkupakkaus:

250g /10 kpl

Käyttöohje

Kärpästen esiintyessä. Liuosta kuluu n. 50 ml/m2
Käyttömäärä: 
Sekoita 250 g valmistetta 2 litraan haaleaa vettä. Valmiste levitetään ruiskulla pinnoille, joissa kärpäset viihtyvät.