Tramat® 500 SC

Rikkakasvien torjuntaan sokerijuurikasviljelyksiltä.
  • perustuote juurikkaan rikkatorjuntaan
  • tankkiseoksien olennainen osa
  • joustavat käyttömäärät

Tehoaine

Etofumesaatti 500 g/l

Tuote kuuluu tehoaineryhmään N

Ominaisuudet:

Tramat 500 SC vaikuttaa rikkaksaveihin ainoastaan lehtien kautta. Se soveltuu erinomaisesti tankkisoksiin. Valmistetta käytetään rikkakasvien siementaimien hävittämiseen juurikasmailta, kun rikkakasvit ovat pienellä taimella eli korkeintaan 2-4 -lehtiasteella. Aikainen ruiskutus antaa parhaan tuloksen.

Käytön rajoitukset:

Tramat 500 SC-valmisteen suurin sallittu annostelu samalla lohkolla kolmen vuoden aikana on 2 l/ha (1000 g etofumesaattia/ha). Etofumesaatin määrää (1000 g/ha/3v) ei saa ylittää lisäämällä muita samaa tehoainetta sisältäviä valmisteita.

Resistenssin kehittyminen:

Toistuvat käsittelyt samalla kasvinsuojeluaineella tai samalla tavalla vaikuttavilla kasvinsuojeluaineilla, voi johtaa vastustuskykyisten rikkakasvikantojen kehittymiseen. Koska Tramat-valmistetta käytetään normaalisti yhdessä muiden eri toimintatapoja sisältävien valmisteiden kanssa, riski vastustuskyvyn kehittymiseen on hyvin pieni.

Pakkaus/tukkupakkaus:

1 l / 12 kpl

Käyttöohje:

Esimerkki kahden ruiskutuksen ohjelmasta kun juurikasta viljellään kahtena vuonna kolmesta: Suurin sallittu etofumesaatin määrä on 500 g/ha/kasvukausi. Ensimmäinen käsittely tehdään seoksena Goltixin ja Betanal SE:n kanssa, kun rikkakasvien ensimmäiset kasvulehdet ovat tulleet näkyviin (pituus n. 0,5 cm, 18-25 vrk kylvöstä). Toinen ruiskutus tehdään seoksena Goltixin ja Betanal SE:n kanssa, kun edellisen ruiskutuksen jälkeen taimettuneiden rikkakasvien ensimmäinen kasvulehti on tullut näkyviin (12 vrk:n kuluttua edellisestä käsittelystä). Valmisteen käyttömäärät ovat 0,2-0,5 l/ha molemmissa ruiskutuksissa. Käyttömäärä sopeutetaan maalajiin, ruiskutusolosuhteisiin ja rikkakasvien kokoon. Karkeilla kivennäismailla (esim. hiekka, hieta, hiesu) käytetään pienempiä ja savi- ja multamailla suurempia ainemääriä. Jos torjuntaolosuhteet ovat hyvät (ilman ja maan kosteus korkea) ja rikkakasveista osa on vielä sirkkalehtiasteella, valmisteesta voi valita pienemmät ainemäärät. Valmisteen kanssa on aina käytettävä tehon varmentajaa (esim. öljyä 0,3-1,0 l/ha kevyillä mailla ja 0,5-1,5 l/ha savi- ja multamailla). Öljyn määrä sopeutetaan ruiskutusolosuhteisiin ja rikkakasvien kokoon. Kuivissa ja/tai kylmissä oloissa öljymäärät ovat suurimmat. Päivälämpötilan ollessa yli + 20 +C suurimmat öljymäärät voivat vioittaa juurikasta. Sirkkalehtiasteella oleville rikkakasveille riittää pienempi määrä öljyä, mutta pitemmälle kehittyneet rikkakasvit vaativat suuremman öljymäärän. Vesimäärä on 150-200 l/ha.

Esimerkki kolmen ruiskutuksen ohjelmasta kun juurikasta viljellään kahtena vuonna kolmesta: Suurin sallittu etofumesaatin määrä on 500 g/ha/kasvukausi Valmistetta käytetään seoksena Goltixin ja Betanal SE:n kanssa joka kerta, kun uudet taimettuneet rikkakasvit ovat sirkkalehtiasteella. Ensimmäisessä ruiskutuksessa käyttömäärä on karkeilla kivennäismailla 0,1-0,15 l/ha, savimailla 0,2 l/ha. Toisessa ruiskutuksessa ja kolmannessa (7 – 14 vrk edellisestä) ruiskutuksessa käyttömäärä on karkeilla kivennäismailla 0,2-0,3 l/ha ja savimailla 0,3-0,4 l/ha. Jos rikkakasveja on runsaasti tai olosuhteet ovat kuivat, Tramat 500 SC:stä suositellaan suurimpia käyttömääriä. Valmisteen kanssa on käytettävä aina tehon varmentajaa (esim. Sunoco- öljyä). Öljymäärät ja öljyn käyttöä koskevat ohjeet ovat samat kuin edellä esitetyssä kahden ruiskutuksen ohjelmassa.

Käyttöohje

Sokerijuurikas

Kun rikkakasvien ensimmäiset kasvulehdet ovat kasvaneet
Käyttömäärä: 
0,2-0,8 l/ ha

Varoitukset

N, R51/53, S2,13,29

Sateenkesto

1–2 timmar efter besprutningen

Minimietäisyys vesistöön

3 m