Senkor SC 600

Rikkakasvien torjuntaan peruna- ja porkkanaviljelyksiltä sekä minor-use luvalla kuminalla kylvövuonna.

Tehoaine

Metributsiini 600 g/l

Ominaisuudet

Vaikuttaa leveälehtisiin rikkoihin hieta- ja savimailla lehtien ja maan kautta, eloperäisillä mailla etupäässä lehtien kautta. Valmisteen teho on kokeiltu ainoastaan käyttöohjeessa mainitun kiinnitteen kanssa.Perunan multaamista tai äestystä heti ruiskutuksen jälkeen on vältettävä, sillä se edistää rikkojen taimettumista tässä vaiheessa. Multaus ennen kasvuston sulkeutumista nopeuttaa sitä vastoin Senkorin hajoamista maahan ja vähentää valmisteen jälkivaikutusta. Syksyllä maa on kynnettävä hajoamisen edistämiseksi. Samana vuonna ei käsitellyllä lohkolla saa viljellä muita viljelykasveja eikä seuraavanakaan vuonna ristikukkaiskasveja (kaali, lanttu, nauris, rypsi, rapsi, camelina). Eri perunalajikkeiden välillä voi esiintyä kestävyyseroja, kun ruiskutus tehdään perunan taimettumisvaiheessa.
Normaaleihin ruiskutusolosuhteisiin suositellaan viuhkasuuttimien käyttöä.

Tehokkuus

Valmisteen teho leveälehtisiin siemenrikkoihin ja kylänurmikkaan on hyvä, peippeihin ja tatarlajeihin tyydyttävä. Teho mataraan on riittämätön, kiertotattareeseen ja ohdakkeeseen teho on heikko.

Ruiskutusolosuhteet

Paras torjuntatulos saavutetaan lämpimällä säällä ruiskutettaessa, maan ollessa kostea. Kuivalla säällä teho on paras ruiskutettaessa aamulla, ilman suhteellisen kosteuden ollessa korkea. Ruiskutusta yli +25ºC lämpötiloissa tulisi vioitusriskin vuoksi välttää, jos viljelykasvi on saavuttanut taimiasteen. Pienintä, 0,25 l/ha, käyttömäärää voidaan käyttää perunalla ainoastaan erittäin hyvissä olosuhteissa tai kun rikat ovat kasvaneet lämpimissä ja kosteissa olosuhteissa, kun sää on ruiskutuksen aikana lämmin ja kostea, kun rikkakasvusto koostuu savikasta, pillikkeestä ja pihatähtimöstä ja rikkojen ollessa sirkkalehtiasteella.

Käytön rajoitukset

Senkor on vaarallinen muille viljelyskasveille. Vaikuttaa leveälehtisiin rikkoihin hieta- ja savimailla lehtien ja maan kautta, eloperäisillä mailla etupäässä lehtien kautta. Syksyllä maa on kynnettävä hajoamisen edistämiseksi. Samana vuonna ei käsitellyllä lohkolla saa viljellä
muita viljelykasveja eikä seuraavanakaan vuonna ristikukkaiskasveja (kaali, lanttu, nauris, rypsi, rapsi, camelina).

Pakkauskoko 1 l

Käyttövinkit

Perunalla käytettäessä 0,25 l/ha tai alhaisempaa käyttömäärää rikkakasvien taimettumisen jälkeen, tulee ruiskutusnesteeseen lisätä 2 -3 l/ha Sunoco-kiinnitettä. Tätä seosta käytetään ainoastaan hyvin otollisissa ruiskutusolosuhteissa. Tankkiseoksessa Titus 25 DF -valmisteen kanssa, on Senkor SC 600:n käyttömäärä 0,2 - 0,25 l/ha (Sito Plus - kiinnitettä käytetään 0,2 l/ha).Porkkanalla osittain puutteellisesta rikkaruohotehosta johtuen, käytetään valmistetta tavallisesti torjuntaohjelmassa yhdessä muiden valmisteiden kanssa.
Voidaan käyttää tankkiseoksena Fenixin kanssa. Tankkiseoksissa suurin sallittu käyttömäärä ruiskutusta kohti on 0,1 l/ha.

Käyttöohje

Peruna

Ennen perunan taimettumista
Käyttömäärä: 
VM hietamaat 0,35-0,58 l/ha Muut maalajit 0,4-0,58 l/ha

Peruna

Perunan nuorella taimiasteella
Käyttömäärä: 
VM hietamaat 0,25-0,35 l/ha Muut maalajit 0,35-0,58 l/ha

Peruna

Jaettu käsittely: Ennen perunan taimettumista
Käyttömäärä: 
0,25-0,35 l/ha

Porkkana

Käytetään viimeistään 3 päivää ennen porkkanan taimettumista tai kun porkkanassa on vähintään kaksi kasvulehteä, viimeistään porkkanan 4-lehtiasteella.
Käyttömäärä: 
0,1-0,17 l/ha

Porkkana

Ennen taimettumista tankkiseoksena Fenixin kanssa
Käyttömäärä: 
0,1 l/ha

Kumina (minor use)

Kylvövuonna 2-3 vrk ennen kuminan taimettumista
Käyttömäärä: 
0,25-0,3 l/ha

Jälkikasvirajoitteet

Seuraavalla kasvukaudella lohkolla ei saa viljellä ristikukkaisia kasveja kuten rypsiä, rapsia, kaaleja, lanttua tai naurista

Minimietäisyys vesistöön

3 m