Sekator OD

Rikkakasvien torjuntaan ohra-, vehnä- ja ruisviljelyksiltä
  • nestemäinen pienannosaine
  • hyvä teho myös viileässä
  • soveltuu hyvin kevytmuokatuille ja suorakylvetyille lohkoille

Tehoaine

jodosulfuroni-metyyli-natrium 25 g/l

Amidosulfuroni 100 g/l

Tuotteen tehoaineet kuuluvat luokkaan B

Ominaisuudet:

Sekator OD tehoaa rikkakasveihin lehtien kautta. Ruiskutushetkellä rikkakasvien pitäisi olla hyvässä kasvussa. Lämmin ja kostea sää edistää vaikutusta.  Käsittelyn jälkeen rikkakasvien kasvu pysähtyy heti ja näkyvät oireet ilmaantuvat n. 2 viikon kuluttua käsittelystä. Rikkakasvit ovat täysin kuolleita 4-6 viikon kuluttua käsittelystä. Sektor OD:tä ei saa käyttää kauralla, suojaviljassa eikä nurmilla.

Tehokkuus:

Valmisteella on erinomainen tai hyvä teho mataraan, saunakukkaan ja useimpiin kevätitoisiin rikkakasveihin kuten  pihatähtimö, pillike, jauhosavikka, ristikukkaiset rikkakasvit. Orvokkia, peippiä ja emäkkiä torjuttaessa suositellaan käytettäväksi suurinta käyttömäärää.

Resistenssin hallinta:

Kestävien rikkakasvikantojen kehittymisen välttämiseksi Sekator OD-valmistetta, tai muuta vaikutustavaltaan samaan ryhmään (HRAC-ryhmä B, sulfonyyliureat) kuuluvaa valmistetta saa käyttää enintään 3 -4 peräkkäisenä vuonna. Jos epäillään, että resistenssiä on muodostunut, Sekator OD:n kanssa yhdessä käytettävien valmisteiden pitää tehota sulfonyyliureoita kestäviin rikkakasvilajeihin. Tällaisia valmisteita ovat mm. Starane 180 tai Tomahawk, Starane XL sekä Trio-valmisteet.

Vesimäärä:

100 – 200 l/ha

Pakkaus/tukkupakkaus:

1 l / 12 kpl

Käyttövinkki:

Käyttömäärä valitaan vallitsevien olosuhteiden ja pellon rikkakasvilajivalikoiman mukaan. Hyvissä kasvu- ja ruiskutusolosuhteissa voidaan käyttää alinta suositeltua annosta. Suurinta suositeltua annosta käytetään jos pellossa on runsaasti syysitoista saunakukkaa, valvattia tai ohdaketta.

Käyttöohje

Ohra, kevätvehnä ja kevätruis

Viljojen ollessa 2-3 – lehtiasteella, viimeistään korrenkasvun alkaessa
Käyttömäärä: 
75 – 150 ml + Sito Plus kiinnite 1 dl

Syysvehnä ja syysruis

Keväällä aikaisin kasvun alettua- korrenkasvun alku
Käyttömäärä: 
100 – 150 ml + Sito Plus kiinnite 1 dl

Teho

Varoitukset

Xi, N, R36-43-50/53-66-67, S2-13-23-24-25-29-37

Sateenkesto

kaksi tuntia ruiskutuksesta

Minimietäisyys vesistöön

3 m