Safari®

Rikkakasvien torjuntaan sokerijuurikkaalla.
  • kätevässä liukopussissa
  • joustava tankkiseoskumppani

Tehoaine

triflusulfuroni-metyyli

Tuote kuuluu tehoaineryhmään B

Ominaisuudet:

Safari® on rikkakasveihin pääasiassa lehtien kautta vaikuttava valmiste. Märässä maassa valmisteella on myös jonkin verran maavaikutusta. Safaria käytetään osana sokerijuurikkaan rikkakasvien torjuntaohjelmia.

Tehokkuus:

Valmisteella on hyvä teho mm. mataraan, saunakukkaan, rusokkiin, linnunkaaliin, pillikkeeseen. Valmisteella on huono teho savikkaan, ohdakkeeseen ja valvattiin. Safaria käytetään tyypillisesti yhdessä muiden juurikasaineiden kanssa tankkiseoksissa täydentämään tehoja.

Ruiskutusolosuhteet:

Viileissä olosuhteissa teho tulee näkyviin hitaasti. Lämmin ja kostea sää edistää vaikutusta, kuten myös märkä maa maavaikutusta. Kasvustossa voi näkyä ohi menevää vaalenemista.

Käytön rajoitukset:

Erittäin kuivissa olosuhteissa Safaria ei tulisi käyttää sokerijuurikkaalla vioittumisriskin vuoksi.

Resistenssinhallinta:

Valmisteen pitkäaikainen toistuva käyttö voi kasvattaa riskiä kestävien rikkakasvikantojen kehittymiselle. Käytä monipuolisesti myös muulla tavoin tehoavia valmisteita osana tankkiseoksia.

Pakkaus/tukkupakkaus:

120 g (4 x 30 g liukopussi) / 10 kpl

Käyttövinkit:

Tutustu ruiskun pesuohjeisiin myyntipäällystekstissä. Safari® kestää pakkasta kuivassa varastoituna. Tutustu Sokerijuurikkaan tutkimuskeskuksen (SJT) ja Sucroksen sokerijuurikkaan viljelyohjeisiin, joista löydät viimeisimmät kasvinsuojeluohjelmat.

Käyttöohje

Sokerijuurikas

Ensimmäisen kerran sirkkalehtiasteella. Kasvinsuojeluruiskutuksia tehdään 1–3 kpl rikkakasvilajiston edellyttämillä tankkiseoksilla.
Käyttömäärä: 
20-30 g/ha

Teho

Vaikeasti torjuttavat
Haitta Teho
Pihasaunio 5
Mustakoiso 5
Rusokki 5
Peltovillakko 5
Punapeippi 5
Peltolemmikki 5
Linnunkaali 5
Peltomatara 5
Ukontatar 5
Saunakukka, kevätitoinen 5
Pihatatar 4
Peltoemäkki 3
Pelto-orvokki 3
Kiertotatar 3
Pihatähtimö 2
Heinämäiset rikat
Haitta Teho
Kylänurmikka 5
Perusrikkakasvit
Haitta Teho
Hatikka 5
Ristikukkaiset 5
Pillike 5
Savikka 2
Ohdake, valvatti
Haitta Teho
Valvatti 2
Pelto-ohdake 2

Varoitukset

N, R50/53, S2-13-29

Sateenkesto

kaksi tuntia ruiskutuksesta

Minimietäisyys vesistöön

3 m