Puma® Extra

Hukkakauran ja luohon torjuntaan ohra-, vehnä-, ruis- ja ruisvehnäviljelyksiltä.
  • erikoisvalmiste hukkakauran torjuntaan
  • sopii myös pohjavesialueille
  • sopii moniin tankkiseoksiin

Tehoaine

Fenoksaproppi-P-etyyli 69 g/l

Tuote kuuluu tehoaineryhmään A

Ominaisuudet:

Valmiste kulkeutuu rikkakasveihin niiden lehtien kautta, maan kautta sillä ei ole vaikutusta. Tämän vuoksi on tärkeää, että ruiskutus tehdään, kun hukkakaura on taimettunut. Ruiskutteen kuivuttua kasvustossa sade ei heikennä torjuntatulosta. Puma Extran sateenkestävyys on noin 1 tunti. Sitä eii suositella suojaviljoille. Etenkin timotei, koiranheinä ja nurmikat ovat herkkiä. Ruiskutusta ei tule tehdä viljan 1-solmuvaiheen jälkeen. Ruiskutuksen jälkeen ohran lehdet usein kellastuvat. Kasvuolot ja lajike vaikuttavat vioituksen voimakkuuteen. Vioitusriski on pienin ruiskutettaessa ohran pensomisen puolivälissä. Myös vehnällä ja rukiilla voidaan joskus havaita lievää kellastumista. Vioitus on kaikilla viljalajeilla ohimenevää, eikä sillä ole merkittävää vaikutusta satoon. Huonoista kasvuoloista kärsivää viljaa ei saa ruiskuttaa (esim. kylmä yö, kuivuus, liika märkyys). Suositeltava ruiskutussää on pilvipouta, aamupäivä–alkuilta. Kirkasta auringonpaistetta tulee välttää. Kasvuston on oltava ruiskutushetkellä kuivaa ja normaalikuntoista.

Tehokkuus:

Puma Extra tehoaa vain taimella oleviin hukkakauroihin ja paras torjuntatulos saadaan hukkakauran ollessa hyvässä kasvukunnossa. Kasvun ollessa heikkoa, on käsittelyä lykättävä, kunnes kasvu alkaa uudelleen. Ruiskutusta ei tulisi tehdä juuri ennen hallaa eikä heti sen jälkeen. Taimet ovat yleensä heikompia hallan jälkeen ja ruiskutus tehdään vasta kasvien rehevöidyttyä. Ruiskutuksen aikana lämpötilan tulisi olla +5 - +20 astetta. Ruiskutusta on vältettävä kuumina päivinä ja kuivina kausina. Lämpötila vaikuttaa etupäässä tehon nopeuteen. On tärkeämpää ruiskuttaa rikkojen kasvuasteen ollessa oikea kuin lämpimällä säällä, sillä pienten hukkakaurataimien torjunta antaa parhaimman tehon. Teho heikkenee hukkakauran kasvuasteelta DC31 (1-solmuaste) alkaen.

Vesimäärä:

200 – 400 l/ha

Pakkaus/tukkupakkaus:

5 l/ 4 kpl

Käyttövinkki:

Puma Extra voidaan ruiskuttaa seoksena mm. Classic Premium SX:n, Express 50 SX:n, Ration, Ratio Combon, Toolerin, Gratilin ja Starane 180 kanssa.  Seoksessa hukkakauratehoa voi hieman huonontua ja siksi on syytä käyttää Puma Extran suurinta annosta.

Käyttöohje

Ohra ja kevätvehnä

hukkakauran torjunta: viljan pensomisen puolivälissä
Käyttömäärä: 
1,0 l/ha

Ohra ja kevätvehnä

hukkakauran torjunta: korrenkasvun alussa
Käyttömäärä: 
1,2 l/ha

Ohra ja kevätvehnä

luohon torjunta: viljan pensomisen puolivälissä
Käyttömäärä: 
0,8 - 1,0 l/ha

Ohra ja kevätvehnä

luohon torjunta: viljan pensomisen puoliväli -loppuvaihe
Käyttömäärä: 
1,2 l/ha

Ruis, syysvehnä, ruisvehnä

varhain keväällä kasvun alkaessa
Käyttömäärä: 
0,8-1,2 l/ha

Teho

Heinämäiset rikat
Haitta Teho
Luoho 5
Polvipuntarpää 5
Kylänurmikka 2
Juolavehnä 1
Hukkakaura
Haitta Teho
Hukkakaura 5
Can be used in groundwater area

Varoitukset

N, R51/53, S02-13-29

Sateenkesto

Tunnin kuluttua ruiskutuksesta

Minimietäisyys vesistöön

3 m