Monitor®

Juolavehnän, hukkakauran, luohon ja leveälehtisten rikkakasvien torjuntaan syys- ja kevätvehnältä sekä perunalta.
  • tehoaa sekä heinämäisiin että leveälehtisiin rikkakasveihin
  • tehoaa pääasiassa lehtien kautta

Tehoaine

Sulfosulfuroni 800 g/kg

Tuote kuuluu tehoaineryhmään B

Ominaisuudet:

Monitor vaikuttaa rikkakasveihin pääasiassa lehtien kautta mutta hyvissä kosteusoloissa sillä on myös maavaikutusta. Valmiste pysäyttää juolavehnän, luohon ja tiettyjen leveälehtisten rikkakasvien kasvun muutaman päivän kuluessa ruiskutuksesta. Leveälehtiset rikkakasvit kuolevat 3-6 viikon kuluessa käsittelystä.. Juolavehnää Monitor ei tapa mutta jättää sen viljakasvuston alle matalakasvuiseksi. Sen voi ruiskuttaa glyfosaatilla puinnin jälkeen. Valmiste tehoaa myös alhaisissa lämpötiloissa edellyttäen, että rikkakasvien kasvu jatkuu. Teho näkyy silloin hitaammin.

Tehokkuus:

Monitor tehoaa erinomaisesti tai hyvin seuraaviin rikkakasveihin: peltomatara, pihatähtimö, ristikukkaiset rikkakasvit, luoho, juolavehnä, saunakukka, kiertotatar, hukkakaura (1-3 –lehtivaiheessa). Sillä on kohtalainen teho seuraaviin lajeihin: jauhosavikka, pillike, peltolemmikki, pelto-orvokki (aik. kehitysvaiheessa).

Käytössä huomattavaa:

Valmistetta voidaan vehnällä käyttää tankkiseksena kasvitautien torjuntaan tarkoitettujen valmisteiden, Sonis, Moddus M- ja CCC-kasvunsäädevalmisteiden sekä useimpien rikkakasvien torjuntaan tarkoitettujen valmisteiden, myös pelkkää MCPA:ta sisältävien tuotteiden, kanssa. MCPA-valmisteen määrä ei saa ylittää 1 l/ha. Myös tankkiseoksissa on käytettävä aina kiinnitettä 0,1 l/ha. Hyväksyttyjä kiinniteaineita ovat sulfonyyliureoille sopivat kiinnitteet, esim. Sito Plus, ei öljyt. Ei saa ruiskuttaa yhdessä nestemäisten lannoitteiden kanssa.

Vesimäärä:

100 – 200 l/ha

Pakkaus/tukkupakkaus:

125 g / 10 kpl

Käyttöohje

Vehnä, juolavehnä, luoho ja leveälehtiset rikkakasvit

Juolavehnän ja luohon olessa 3-4-lehtiasteella, leveälehtisten rikkakasvien ollessa 2-4-lehtiasteella
Käyttömäärä: 
18,75 g/ha + kiinnite 0,1-0,2 l/ 100l vettä

Vehnä, hukkakaura

Jaettu käsittely ensimmäisen kerran hukkakauran 1-3-lehtiasteella ja toinen noin 10 pv kuluttua kun hukkakaura on uudestaan orastunut
Käyttömäärä: 
12,5 g/ha + 12,5 g/ha + kiinnite 0,1-0,2 l/ 100 l vettä

Peruna, leveälehtiset rikkakasvit

1. käsittely rikkakasvien sirkkalehtiasteelta 4-lehtiasteelle, 2. käsittely kun rikkakasvit ovat uudesta samassa kasvuasteessa
Käyttömäärä: 
12,5 g/ha + 12,5 g/ha + kiinnite 0,1-0,2 l/ 100l vettä

Peruna, juolavehnä ja luoho

Juolavehnän ja luohon olessa 3-4-lehtiasteella, kuitenkin ennen kuin perunakasvusto peittää rikkakasvit
Käyttömäärä: 
25 g/ha + kiinnite 0,1-0,2 l/ 100l vettä

Teho

Perusrikkakasvit
Haitta Teho
Ristikukkaiset 5
Pillike 3
Savikka 3
Hatikka 2
Vaikeasti torjuttavat
Haitta Teho
Peltomatara 5
Pihatähtimö 5
Kiertotatar 4
Saunakukka, kevätitoinen 4
Peltolemmikki 3
Pelto-orvokki 3
Punapeippi 2
Peltoemäkki 2
Linnunkaali 2
Heinämäiset rikat
Haitta Teho
Juolavehnä 4
Hukkakaura
Haitta Teho
Hukkakaura 4

Varoitukset

N, R50/53, S02-13-29

Sateenkesto

kaksi tuntia ruiskutuksesta

Minimietäisyys vesistöön

3 m