Metro WG

Rikkakasvien torjuntaan peruna-, porkkana- ja herneviljelyksiltä sekä erityisesti saunakukan torjuntaan kuminaviljelyksiltä .
  • sopii hyvin tankkiseoksiin
  • tehoaa sekä leveälehtisiin että heinämäisiin rikkakasveihin

Tehoaine

Metributsiini 700 g/l

Tuote kuuluu tehoaineryhmään C1

Ominaisuudet:

Vaikuttaa leveälehtisiin rikkoihin hieta- ja savimailla lehtien ja maan kautta, eloperäisillä mailla etupäässä lehtien kautta. Valmisteen teho on kokeiltu ainoastaan käyttöohjeessa mainitun kiinnitteen kanssa.

Perunan multaamista tai äestystä heti ruiskutuksen jälkeen on vältettävä, sillä se edistää rikkojen taimettumista tässä vaiheessa. Multaus ennen kasvuston sulkeutumista nopeuttaa sitä vastoin Metron hajoamista maahan ja vähentää valmisteen jälkivaikutusta. Syksyllä maa on kynnettävä hajoamisen edistämiseksi. Samana vuonna ei käsitellyllä lohkolla saa viljellä muita viljelykasveja eikä seuraavanakaan vuonna ristikukkaiskasveja (kaali, lanttu, nauris, rypsi, rapsi, camelina). Eri perunalajikkeiden välillä voi esiintyä kestävyyseroja, kun ruiskutus tehdään perunan taimettumisvaiheessa. Ei suositella Fambo-lajikkeelle. Normaaleihin ruiskutusolosuhteisiin suositellaan viuhkasuuttimien käyttöä.

Tehokkuus:

Valmisteen teho leveälehtisiin siemenrikkoihin ja kylänurmikkaan on hyvä, peippeihin ja tatarlajeihin tyydyttävä. Teho mataraan on riittämätön, kiertotattareeseen ja ohdakkeeseen teho on heikko.

Ruiskutusolosuhteet:

Paras torjuntatulos saavutetaan lämpimällä säällä ruiskutettaessa, maan ollessa kostea. Kuivalla säällä teho on paras ruiskutettaessa aamulla, ilman suhteellisen kosteuden ollessa korkea. Ruiskutusta yli +25 ºC lämpötiloissa tulisi vioitusriskin vuoksi välttää, jos viljelykasvi on saavuttanut taimiasteen. Pienintä, 0,2 kg/ha, käyttömäärää voidaan käyttää perunalla ainoastaan erittäin hyvissä olosuhteissa tai kun rikat ovat kasvaneet lämpimissä ja kosteissa olosuhteissa, kun sää on ruiskutuksen aikana lämmin ja kostea, kun rikkakasvusto koostuu savikasta, pillikkeestä ja pihatähtimöstä ja rikkojen ollessa sirkkalehtiasteella.

Vesimäärä:

150 - 300 l/ha

Käytön rajoitukset:

Metro WG on vaarallinen muille viljelyskasveille. Vaikuttaa leveälehtisiin rikkoihin hieta- ja savimailla lehtien ja maan kautta, eloperäisillä mailla etupäässä lehtien kautta. Syksyllä maa on kynnettävä hajoamisen edistämiseksi. Samana vuonna ei käsitellyllä lohkolla saa viljellä muita viljelykasveja eikä seuraavanakaan vuonna ristikukkaiskasveja (kaali, lanttu, nauris, rypsi, rapsi, camelina).

Pakkaus/tukkupakkaus:

1 kg / 12 kpl

Käyttövinkit:

Perunalla käytettäessä 0,2 kg/ha tai alhaisempaa käyttömäärää rikkakasvien taimettumisen jälkeen, tulee ruiskutusnesteeseen lisätä 2 -3 l/ha Sunoco 11 E/3-öljyä. Tätä seosta käytetään ainoastaan hyvin otollisissa ruiskutusolosuhteissa. Tankkiseoksessa Titus 25 DF -valmisteen kanssa, on Metro WG:n käyttömäärä 0,2 - 0,25 kg/ha (Sito Plus - kiinnitettä käytetään 0,2 l/ha).

Porkkanalla osittain puutteellisesta rikkaruohotehosta johtuen, käytetään valmistetta tavallisesti torjuntaohjelmassa yhdessä muiden valmisteiden kanssa. Voidaan käyttää tankkiseoksena Fenixin kanssa. Tankkiseoksissa suurin sallittu käyttömäärä ruiskutusta kohti on 0,1 kg/ha.

Käyttöohje

Peruna

Ennen perunan taimettumista
Käyttömäärä: 
VM hietamaat 0,3-0,5 kg/ha Muut maalajit 0,4-0,6 kg/ha

Peruna

Perunan nuorella taimiasteella
Käyttömäärä: 
VM hietamaat 0,2-0,3 kg/ha Muut maalajit 0,3-0,4 kg/ha

Peruna

Jaettu käsittely: Ennen perunan taimettumista
Käyttömäärä: 
0,2-0,3 kg/ha

Peruna

Jaettu käsittely: Perunan varhaisella taimettumisasteella
Käyttömäärä: 
0,2-0,3 kg/ha

Porkkana

Käytetään viimeistään 3 päivää ennen porkkanan taimettumista ja/tai kun porkkanassa on vähintään 2 kasvulehteä
Käyttömäärä: 
Yksinään 0,075-0,15 kg, tankkiseoksissa max 0,075 kg/ha

Kumina

Kylvövuoden elo-syyskuussa taimettuvan saunakukan ja muiden siemenrikkakasvien torjuntaan
Käyttömäärä: 
0,075-0,1 kg/ha

Herne, ilman palkoja korjattava

Herneen ollessa 5-10 cm
Käyttömäärä: 
0,2-0,4 kg/ha

Herne, palkoineen korjattava

Käytetään joko ennen herneen taimettumista tai herneen ollessa 5-10 cm
Käyttömäärä: 
0,075-0,1 kg/ha, tankkiseoksissa 0,05-0,075 kg/ha

Teho

Perusrikkakasvit
Haitta Teho
Pillike 5
Savikka 5
Ristikukkaiset 4
Hatikka 2
Vaikeasti torjuttavat
Haitta Teho
Pihasaunio 4
Peltovillakko 4
Peltoemäkki 4
Pihatähtimö 4
Rusokki 3
Punapeippi 3
Peltolemmikki 3
Linnunkaali 3
Ukontatar 3
Saunakukka, kevätitoinen 3
Mustakoiso 2
Pelto-orvokki 2
Pihatatar 2
Kiertotatar 2
Peltomatara 1
Ohdake, valvatti
Haitta Teho
Pelto-ohdake 3
Valvatti 2
Heinämäiset rikat
Haitta Teho
Kylänurmikka 2

Varoitukset

Xn, N, R22-50/53, S02-13-29-46

Sateenkesto

kaksi tuntia ruiskutuksesta

Jälkikasvirajoitteet

Seuraavalla kasvukaudella lohkolla ei saa viljellä ristikukkaisia kasveja kuten rypsiä, rapsia, kaaleja, lanttua tai naurista

Minimietäisyys vesistöön

3 m