Lentagran WP

Rikkakasvien torjuntaan sipuli-, salottisipuli-, purjo-, kevätsipuli-, valkosipuli-, parsa-, rehumaissi-, sokerimaissi, keräkaali-, kukkakaali-, ruusukaali-, lehtikaali-, parsakaali-, rehukaali- ja kyssäkaaliviljelyksiltä sekä apilan siemenviljelyksiltä. Minor use -käyttölupa kuminalle kylvövuonna.
  • vaikuttaa rikkakasvein vain lehtien kautta
  • varma teho kaikissa olosuhteissa
  • vesiliukopussi lisää käyttömukavuutta

Tehoaine

pyridaatti 450 g/l

Tuote kuuluu tehoaineryhmään C3

Ominaisuudet:

Lentagran WP on erikoisaine vihannesviljelyyn, apilalle kekä kuminan rikkakasvitorjuntaan kylvövuonna (minor use). Se vaikuttaa rikkakasveihin ainoastaan lehtien kautta. Paras teho saadaan, kun ruiskutus tehdään rikkakasvien ollessa pieniä ja hyvässä kasvussa. Lentagranin tehoa voi täydentää käyttämällä torjuntaohjelmassa muita hyväksyttyjä valmisteita. Valmiste ei kestä pakkasta. Se on varastoitava hyvin tuuletetussa varastossa, jossa lämpötila on +5–35 astetta. Jos aine on ollut kylmässä, sen tehoaineet kiteytyvät ja voivat tukkia suuttimet. Aineen lämpimässä pitäminen ennen ruiskutusta tai sekoittaminen haaleaan veteen auttaa.

Tehokkuus:

Lentagran tehoaa hyvin tai erinomaisesti mm. jauhosavikkaan, pillikkeeseen, peippiin ja peltomataraan sekä tyydyttävästi mm. saunioihin, peltoukonnauriiseen, peltotaskuruohoon, pelto-orvokkiin ja pihatähtimöön.

Ruiskutusolosuhteet:

Paras teho rikkakasveihin saadaan, kun ruiskutus tehdään kasvuston ollessa kuiva ja lämpötila on yli 8 astetta. Sopivin ruiskutusaika on yleensä aamulla. Liika kylmyys tai märkyys ruiskutushetkellä voi aiheuttaa ohimenevää polttovioitusta kasvustoon, koska kasveja suojaava vahapeite on silloin heikko. Riski vioitukselle on suurin kylmän sadejakson jälkeen, jos yölämpötilat ovat alle 2 astetta. Myös harsokatteen alla kasvien vahakerroksesta muodostuu normaalia heikompi, minkä vuoksi kate tulee poistaa viimeistään viikkoa ennen ruiskutusta. Kuivissa oloissa teho voi jäädä vajaaksi.

Käytön rajoitukset:

Varoajat: Kaaleilla, rehumaissilla ja sokerimaissilla 42 vrk, sipulilla, salottisipulilla ja valkosipulilla 56 vrk, sekä purjolla ja kevätsipulilla 28 vrk

Pakkaus/tukkupakkaus:

1 kg / 10 kpl

Käyttöohje

Parsakaali, kukkakaali, ruusukaali

Kun kaalilla on 4-6 lehteä.
Käyttömäärä: 
0,5-0,75 kg/ha

Keräkaali, lehtikaali, rehukaali

Kun kaalilla on 4-6 lehteä.
Käyttömäärä: 
0,75-1,0 kg/ha

Kyssäkaali

2-4 viikkoa istutuksesta, kylvetty kyssäkaali 4-6 lehtiasteella.
Käyttömäärä: 
1,0-1,5 kg/ha

Kylvösipuli, istukassipuli, salottisipuli

Koukkuasteen jälkeen, kun sipulilla 2-3 lehteä tai istutuksen jälkeen.
Käyttömäärä: 
0,5-0,75 kg/ha. Kylvösipuli voi olla herkkä käsittelylle, keskustele neuvojan kanssa sopivasta annosmäärästä.

Valkosipuli, kevätsipuli

Kun kolmas lehti on näkyvissä.
Käyttömäärä: 
0,75-1,0 kg/ha

Purjosipuli

Kun kolmas lehti on näkyvissä.
Käyttömäärä: 
0,75-1,5 kg/ha. Purjosipuli voi olla herkkä käsittelylle, keskustele neuvojan kanssa sopivasta annosmäärästä.

Parsa

Ennen taimettumista tai sadonkorjuun jälkeen (lehtien alla).
Käyttömäärä: 
1,0-2,0 kg/ha

Parsa (juuri perustettu: <2 vuotta)

BBCH 21 eteenpäin.
Käyttömäärä: 
0,5-1,0 kg/ha

Sokerimaissi, rehumaissi

Kun maissilla on 2-8 lehteä.
Käyttömäärä: 
1,0-2,0 kg/ha

Minor use: Kumina kylvövuonna

Käytetään rikkakasvien torjuntaohjelmassa täydentämään muiden rikkakasvihävitteiden tehoa tai yksinään. Katso ohjeet: www.tukes.fi/kasvinsuojeluainerekisteri
Käyttömäärä: 
0,3–0,5 seoksissa tai 0,75 yksinään

Teho

Vaikeasti torjuttavat
Haitta Teho
Rusokki 5
Peltovillakko 5
Punapeippi 5
Peltoemäkki 5
Linnunkaali 5
Peltomatara 5
Pihasaunio 4
Mustakoiso 4
Saunakukka, kevätitoinen 4
Peltolemmikki 3
Pihatähtimö 3
Pelto-orvokki 2
Kiertotatar 2
Ukontatar 2
Pihatatar 1
Perusrikkakasvit
Haitta Teho
Pillike 5
Savikka 4
Hatikka 3
Ristikukkaiset 2
Ohdake, valvatti
Haitta Teho
Valvatti 2
Pelto-ohdake 2
Heinämäiset rikat
Haitta Teho
Kylänurmikka 1

Varoitukset

Xi; R38;R43;N; R50–53, S24–37–46–2–13 – 29

Sateenkesto

Tunnin kuluttua ruiskutuksesta

Minimietäisyys vesistöön

3 m