Gratil®

Rikkakasvien torjuntaan syys- ja kevätviljoista, öljy- ja kuitupellavaviljelyksiltä, nurmien suojaviljoista, ilman suojaviljaa perustettavilta nurmilta, vakiintuneilta säilörehu-, heinä- ja laidunnurmilta sekä timotein siemenviljelyksiltä.
  • hyvä teho nurmien haitallisimpiin rikkoihin
  • nurmiviljelyksillä säästää apilaa
  • erinomainen teho mataraan

Tehoaine

Amidosulfuroni 750 g/kg

Tuote kuuluu tehoaineryhmään B

Ominaisuudet:

Gratil vaikuttaa rikkakasveihin ainoastaan lehtien kautta. Vaarallista muille viljelykasveille.  Gratilia voidaan ruiskuttaa, kun lämpötila on yli 5 °C.  Käsittelyn jälkeen rikkakasvien kasvu pysähtyy heti ja rikkakasvit kuolevat n. kolmen viikon kuluttua ruiskutuksesta. Lämmin, kostea sää edistää vaikutusta. Nurminata voi ohimenevästi vaalentua ja sen kasvu saattaa lievästi heikentyä ruiskutuksen jälkeen, mutta kasvu palautuu normaaliksi muutamassa viikossa. Mitä alhaisempi annos, sitä enemmän apilaa säästyy. Apilan kasvu on selkeästi heikompaa ruiskuttamisen jälkeen ja apilaa on merkittävästi vähemmän ruiskutusta seuraavassa sadossa verrattuna ruiskuttamattomaan, mutta apilan kasvu palautuu kasvukauden aikana. Ruiskutusta seuraavana vuonna apila kasvaa normaalisti. Kestävien rikkakasvikantojen kehittyminen estetään käyttämällä peltolohkolla välillä muun tehoaineryhmän valmisteita yksinään tai tankkiseoksissa. Voidaan sekoittaa kaikkien ruiskutusajankohtaan sopivien valmisteiden kanssa. Valmisteen teho on tutkittu vain käyttöohjeessa mainituilla kiinnitteillä. Gratilin käyttö ei rajoita seuraavan vuoden kasvilajivalintaa.

Tehokkuus:

Gratil tehoaa hyvin mm. mataraan, hierakkaan, saunakukkaan, leinikkeihin ja lemmikkiin. Teho on tyydyttävä tai hyvä mm. voikukkaan, nokkoseen, pihatattareen, pillikkeeseen, savikkaan ja orvokkiin, mutta usein riittämätön peippiin ja tädykkeeseen. Vakiintuneilla nurmilla suurinta annosta suositellaan erityisesti, jos pellossa esiintyy voikukkaa tai nokkosta. Torjunnan teho heikkenee ruiskutuksen viivästyessä optimista.

Vesimäärä:

150 – 300 l/ha

Pakkaus/tukkupakkaus:

120 g / 20 kpl

Resistenssin hallinta:

Kestävien rikkakasvikantojen kehittymisen välttämiseksi Gratilia, tai muuta vaikutustavaltaan samaan ryhmään (HRAC- ryhmä B, sulfonyyliureat) kuuluvaa valmistetta saa käyttää enintään 3 - 4 peräkkäisenä vuonna. Jos epäillään, että resistenssiä on muodostunut, Gratilin kanssa yhdessä käytettävien valmisteiden pitää tehota sulfonyyliureoita kestäviin rikkakasvilajeihin. Tällaisia valmisteita ovat mm. Starane 180 tai Tomahawk, Starane XL sekä Trio-valmisteet.

Käyttövinkki:

Tehon laajentamiseksi voidaan syysviljat ruiskuttaa tarvittaessa myös Gratilin ja tarkoitukseen hyväksytyn fenoksihappovalmisteen (Trio-valmisteet) tai toisen sulfonyyliureavalmisteen (esim. Premium Classic SX tai Ratio 50 SX) seoksella. Kevätviljat ja nurmien suojaviljat ruiskutetaan vain tankkiseoksella.

Käyttöohje

Syysviljat

Keväällä kasvun alkaessa
Käyttömäärä: 
40 g + Sito Plus 0,1 l TAI 20 g/ha tankkiseoksena jonkin muun tarkoitukseen hyväksytyn valmisteen kanssa

Kevätviljat ja nurmien suojaviljat

Viljan 3-lehtiasteelta pensomisen loppuun mennessä, kun heinässä on 2-3 kasvulehteä.
Käyttömäärä: 
15-20 g/ha tankkiseoksena jonkin muun tarkoitukseen hyväksytyn valmisteen kanssa

Pellava

Rikkakasvien ollessa pieniä (enint. 4 kasvulehteä) ja pellava n. 5 cm korkeaa.
Käyttömäärä: 
30-40 g + Sito Plus 0,1-0,2 l yksinään tai tankkiseoksena Basagran SG:n kanssa 20 g/ha + Sito Plus 0,1-0,2 l

Vakiintuneet säilörehu-, heinä- ja laidunnurmet

Joko keväällä tai 1. tai 2. niiton jälkeen, kun hierakka, leinikit yms. ovat ruusukeasteella (ensimmäiset kukkanuput näkyvissä) ja voimakkaassa kasvussa.
Käyttömäärä: 
40-60 g + Sito Plus 0,1-0,2 l

Ilman suojaviljaa perustettavat nurmet

Heinän orastumisen jälkeen, kun rikkakasvit ovat pieniä ja heinä on 2-3-lehtivaiheessa.
Käyttömäärä: 
30-40 g + Sito Plus 0,1-0,2 l

Teho

Varoitukset

N, R50/53, S02-13-29

Sateenkesto

kaksi tuntia ruiskutuksesta

Minimietäisyys vesistöön

3 m