Goltix 70 WG

Siemenrikkakasvien torjuntaan sokeri- ja rehujuurikas-, punajuurikas-, mansikka-, kumina- sekä taimistokasveilla avomaalla. Lisäksi Minor use -käyttölupa istukas-, taimi- ja kylvösipulille.
  • vaikuttaa rikkoihin sekä maan että lehtien kautta
  • luo pohjan saunakukan torjuntaohjelmaan kuminalla
  • soveltuu hyvin tankkiseoksiin
  • hellävarainen viljelykasveille

Tehoaine

metamitroni 700 g/kg

Tuote kuuluu tehoaineryhmään C1

Ominaisuudet:

Goltix on laajatehoinen perusaine siemenrikkakasvien torjuntaan. Goltix vaikuttaa parhaiten rikkakasveihin niiden ollessa sirkkalehtiasteella. Hyvät kosteusolot maassa ja korkea suhteellinen ilmankosteus parantaa tehoa rikkakasveihin.

Tehokkuus:

Goltix tehoaa hyvin mm. seuraaviin siemenrikkakasveihin: pihatähtimö (vesiheinä), linnunkaali, sauniot, pillikkeet, jauhosavikka, peipit, ristikukkaiset rikkakasvit, rautanokkonen, tyräkit ja kylänurmikka. Teho on riittämätön peltomataraan ja talvehtineeseen saunakukkaan.

Ruiskutusolosuhteet:

Maavaikutus on paras vähämultaisessa, kosteassa ja hienoksi muokatussa maassa. Ruiskutus suositellaan tehtäväksi aamupäivällä, kun lämpötila on yli +15 oC ja hellepäivänä aikaisin aamulla. Ankaran hallan uhatessa ruiskutuksia on siirrettävä. Ankaran hallan jälkeen on odotettava 2–3 vrk, ennen kuin voi ruiskuttaa. Mikäli viljelykasvien taimet ovat heikkokuntoisia taimipoltteen, hyönteisvioituksen, huonojen kasvuolosuhteiden tai jonkin muun seikan vuoksi, on ruiskutusta siirrettävä, kunnes taimet ovat toipuneet.

Käytön rajoitukset:

Suurin käyttömäärä kasvukaudella on 6,0 kg tai l/ha. Ei saa käyttää pohjavesialueilla. Muovikateviljelmillä käsitellään vain rivivälit.

Pakkaus/tukkupakkaus:

5 kg tai ltr/ 4 kpl

Käyttöohje

Sokerijuurikas

Taimiasteella (sirkkalehtiasteelta 8- kasvulehtiasteelle, BBCH 10-18) seoksena, rikkakasvien ollessa sirkkalehtiasteella. Katso Sokerijuurikkaan tutkimuskeskuksen ohjeet: www.sjt.fi. Max. käyttömäärä/kasvukausi 3,0 kg/ha, käsittelyväli 7 päivää.
Käyttömäärä: 
0,5-1,5 kg/ha/käsittely, vesimäärä 100-300 l/ha. Max. 4 käsittelyä/kasvukausi

Punajuurikas

Ensimmäinen käsittely, kun punajuurikkaan taimet ovat ohittaneet sirkkataimiasteen ja rikkakasvit ovat sirkkalehtiasteella. Käsittely uusitaan, kun rikkakasvit ovat uudelleen sirkkalehtiasteella. Max. käyttömäärä/kasvukausi 3,0 kg/ha, käsittelyväli 7 päivää.
Käyttömäärä: 
0,75-1,5 kg/ha/käsittely, vesimäärä 100-300 l/ha. Max. 4 käsittelyä/kasvukausi.

Kumina kylvövuonna

Kertakäsittely: korkeintaan 2,0 kg/ha Goltix 70 WG + Fenix, kun kuminakasvusto on ohittanut sirkkataimiasteen. Jaettu käsittely: 0,75-1,5 kg/ha Goltix 70 WG + Fenix ennen kuminan taimettumista ja toinen käsittely 14-28 päivää myöhemmin, kun uudet rikkakasvit taimettuneet. Viimeinen ruiskutuspäivä kertakäsittelyllä ja jaetulla käsittelyllä on 31. elokuuta.
Käyttömäärä: 
0,75-2,0 kg/ha, käsittelykerroista riippuen, vesimäärä 200-400 l/ha.

Kumina satovuonna

Korkeintaan 2 kevätruiskutusta ennen kuminan kukkavarren kehittymistä. Käsittelyväli 7-21 päivää ja varoaika ennen sadonkorjuuta 60 päivää. Max. käyttömäärä 3,0 kg/ha/kasvukausi.
Käyttömäärä: 
0,75-1,5 kg/ha

Mansikka, vastaistutettu

Ruiskutus sallittu aikaisintaan 14 päivää istutuksen jälkeen, kuitenkin ennen mansikan kukintaa, taimien juurruttua ja rikkakasvien ollessa sirkkalehtiasteella.
Käyttömäärä: 
1,0-1,75 kg/ha

Mansikka

Satoa tuottavat viljelykset ruiskutetaan varhain keväällä viimeistään mansikan aikaisella nuppuasteella tai sadonkorjuun jälkeen. Ei saa yhdistää lehtilannoitteisiin.
Käyttömäärä: 
1,0-1,75 kg/ha, vesimäärä 200-300 l/ha. Tankkiseoksessa 1,0 kg/ha.

Taimistokasvit

Ruiskutus tehdään taimien juurruttua ja rikkakasvien ollessa sirkkalehtiasteella. Monivuotiset viljelykset ruiskutetaan varhain keväällä. Ei saa yhdistää lehtilannoitteisiin.
Käyttömäärä: 
2,0-3,0 kg/ha, vesimäärä 200-300 l/ha

Teho

Vaikeasti torjuttavat
Haitta Teho
Pihasaunio 5
Peltolemmikki 5
Saunakukka, kevätitoinen 5
Pihatähtimö 5
Punapeippi 4
Linnunkaali 4
Pihatatar 4
Ukontatar 4
Peltovillakko 3
Peltoemäkki 3
Pelto-orvokki 3
Kiertotatar 3
Mustakoiso 2
Rusokki 2
Peltomatara 2
Perusrikkakasvit
Haitta Teho
Pillike 5
Hatikka 4
Ristikukkaiset 4
Savikka 4
Heinämäiset rikat
Haitta Teho
Kylänurmikka 4
Ohdake, valvatti
Haitta Teho
Valvatti 2
Pelto-ohdake 2

Varoitukset

Goltix 700 SC: Xn, N; R 22-50, S 02-13-23-29-46, Goltix 70 WG: Xn, N; R 22-51, S 02-13-29-46

Sateenkesto

Goltix on sateenkestävä tunnin kuluttua ruiskutuksesta

Minimietäisyys vesistöön

3 m