Duplosan Super

Rikkakasvien torjuntaan syys- ja kevätviljoista sekä apilattomien nurmien suojaviljoista.
  • sopii kaikille viljoille
  • tehoaa myös gramma-aineille kestäväsi tulleeseen vesiheinään
  • sisältää kolmea tehoainetta – siksi laajatehoinen

Tehoaine

Diklorproppi-P 310 g/l

MCPA 160 g/l

Mekoproppi-P 130 g/l

Tuotteen tehoaineet kuuluvat luokkaan O

Ominaisuudet:

Duplosan Super sisältää kolmea eri fenoksihappojen ryhmään kuuluvaa tehoainetta. Se vaikuttaa rikkakasveihin lehtien kautta. Pienintä suositeltua käyttömäärää voidaan vähentää 20-40 %, mikäli rikkakasvillisuus koostuu pääasiassa jauhosavikasta, ristikukkaisista ja pihatähtimöstä, joihin valmiste tehoaa erinomaisesti. Tällöin ruiskutus on ajoitettava rikkakasvien varhaiselle kehitysasteelle ja viljakasvuston on oltava tasaisesti orastunut ja hyvässä kasvukunnossa.

Tehokkuus:

Duplosan Super tehoaa hyvin seuraaviin rikkakasveihin: jauhosavikka, vesiheinä, ristikukkaiset rikkakasvit, linnunkaali, matara ja tarlajit. Käyttösuosituksen suurimmilla annoksilla se tehoaa myös valvattiin ja ohdakkeeseen kohtalaisesti.

Vesimäärä:

200 – 400 l/ha

Ruiskutusolosuhteet:

Paras teho saadaan, kun ruiskutettaessa ilman lämpötila on vähintään 12 ºC. Yöpakkasta edeltävänä ja sitä seuraavana päivänä ei pidä ruiskuttaa, koska teho rikkakasveihin heikkenee oleellisesti.

Pakkaus/tukkupakkaus:

10 l / 2 kpl

Käyttöohje

Syysviljat

varhain keväällä kasvun alkaessa
Käyttömäärä: 
2,0-2,5 l/ha tai 1,5-2,0 l/ha + Premium Classic SX -valmistetta 8 – 12 g/ha

Kevätviljat ja apilattomien nurmien suojaviljat

rikkakasvien taimettumisen jälkeen viljan 3–4-lehtiasteella, viimeistään ennen korrenkasvun alkua
Käyttömäärä: 
1,5 – 2,0 l/ha tai 1,0-1,5 l/ha + Premium Classic SX 8 – 12 g/h

Teho

Varoitukset

Xn, N, R22-41-43-51/53, S2-13-24/25-26-29-39-46

Sateenkesto

kaksi tuntia ruiskutuksesta

Olkienkäyttörajoitus

Valmisteella käsiteltyjä kasvinosia ei saa käyttää kasvihuoneessa eikä kompostissa

Minimietäisyys vesistöön

3 m