Clamox

Rikkakasvien torjuntaan imatsamoksia kestäviltä CLEARFIELD (CL) kevätrypsi- ja kevät- ja syysrapsilajikkeilta.

Tehoaine

imatsamoksi17,5 g/l

metatsaklori 375 g/l

OMINAISUUDET

Clamox:in teho tärkeimpiin kevätrapsin ja -rypsin rikkoihin, kuten jauhosavikkaan, rikkasinappiin, mataraan ja pillikkeeseen on erittäin hyvä. Käsittely voidaan tehdä kasvuston kehitysvaiheessa BBCH 10-18. (Sirkkalehtivaiheesta kunnes 8:s kasvulehti on kehittynyt). Yleensä paras käsittelyajankohta on, kun viljelykasvissa on 2- 6 kasvulehteä (BBCH 12–16) ja rikkakasvit ovat sirkkalehtiasteella – 4-lehtiasteella (BBCH 10–14). Valvatin, ohdakkeen, juolavehnän ja hukkakauran torjunta tehdään, kun nämä rikkakasvit ovat taimettuneet ja muut rikat 2 – 4 –lehtiasteella, kuitenkin viimeistään viljelykasvin 6 – lehtiasteella. Valmisteen käyttömäärä tulee valita pellon rikkakasvilajiston ja rikkakasvipaineen mukaan. Mikäli rikkakasveja on paljon ja ne ovat suuria, suositellaan käytettäväksi korkeinta annosta.

Seuraavana vuonna rikkakasvien ja mahdollisten jääntirypsien ja -rapsien torjuntaan tulee käyttää valmisteita, joiden tehoaineilla on erilainen vaikutustapa kuin Clamoxin sisältämällä imatsamoksilla. Esimerkiksi kaikki viljojen ns. pienannosaineet kuuluvat imatsamoksin kanssa samaan ALS- ryhmään, joten ne eivät tehoa tai tehoavat heikosti jääntirypsiin ja -rapsiin. Viljoilla tähän tarkoitukseen soveltuvat hyvin fenoksihappoja (mm. MCPA) sisältävät valmisteet ja herneellä, heinällä ja apilalla Basagran – valmisteet.

Jos kasvusto joudutaan rikkomaan Clamox-käsittelyn jälkeen keväällä, voidaan CLEARFIELD kevätrapsia, CLEARFIELD kevätrypsiä, herneitä tai soijapapuja kylvää, kun maa on muokattu vähintään 15 cm syvyyteen. Jos syksyllä kylvetään syysviljaa, maa on muokattava 15 cm syvyyteen.

KÄYTÖN RAJOITUKSET

Vesistöihin rajoittuvilla alueilla ruiskutettaessa on jätettävä vesieliöiden suojelemiseksi 10 metrin suojaetäisyys vesistöihin. Traktoriruiskun täyttöön vesistöstä ei saa käyttää ruiskun täyttölaitetta eikä ylijäänyttä ruiskutusnestettä tai ruiskunpesunestettä saa päästää vesiin. Kasvinsuojeluaine voi kulkeutua maassa, minkä vuoksi sitä ei saa käyttää tärkeillä tai muilla vedenhankintakäyttöön soveltuvilla pohjavesialueilla (pohjavesialueluokat I ja II). Talousveden hankintaan käytettävien kaivojen ja lähteiden ympärille tulee jättää vähintään 30-100 metrin levyinen kasvinsuojeluaineella käsittelemätön suojavyöhyke. Kasvinsuojeluaineen käyttöä karkeilla hietamailla tai sitä karkeammilla maalajeilla tulisi välttää.

Valmistetta käytetään vain kerran kasvukauden aikana. Maksimikäyttömäärä Clamoxvalmistetta on 2,0 l/ha kasvukauden aikana. Metatsaklorin käyttömäärä samalla kasvulohkolla ei saa kolmen vuoden aikana ylittää 1 kg/ha.

Pakkaus

5 l Clamox- valmistetta ja 5 l Dash- kiinnitettä

Käyttöohje

Clearfield öljykasvilajikkeet

kun viljelykasvissa on 2- 6 kasvulehteä (BBCH 12–16)
Käyttömäärä: 
1,5- 2,0 l/ha + 1,0l Dash- kiinnitettä