Butisan TOP

Rikkakasvien torjuntaan rypsi- ja rapsiviljelyksillä.
  • sekä kevät- että syysöljykasveille
  • vaikuttaa sekä maan että lehtien kautta
  • paras teho saadaan ruiskutettaessa kosteaan maahan

Tehoaine

Metatsaklori 375 g/l

Kvinmerakki 125 g/l

Tuotteen tehoaineet kuuluvat luokkiin K3 ja O

Ominaisuudet:

Butisan Top on systeemisesti vaikuttava rikkakasvien torjuntaan tarkoitettu valmiste, joka tehoaa sekä leveälehtisiin että heinämäisiin rikkakasveihin. Valmiste vaikuttaa sekä maan että lehtien kautta. Tehoaa parhaiten rikkakasvin varhaisessa kehitysvaiheessa, kun niissä on enintään  1-2 kasvulehteä. Butisan Top- valmistetta ei pidä ruiskuttaa aurinkoisella säällä tai kosteille lehdille (vahakerroksen vaurioitumisen vaara).

Onnistunut torjuntatulos edellyttää riittävää kosteutta maassa. Maan multa- ja savipitoisuus vaikuttaa tehoon. Maan korkea humuspitoisuus heikentää maavaikutusta. Multamailla ruiskutetaan taimettumisen jälkeen. Ruiskutettaessa kylvön ja taimettumisen välisenä aikana tulee kylvöpohjan olla tasainen. Mikäli rakenne on kokkareinen tai multaus huono, on ruiskutus syytä tehdä taimettumisen jälkeen. Peltoa ei saa jyrätä ruiskutuksen jälkeen. Valmiste voi kosteissa oloissa vioittaa rypsiä. Satotappiot ovat harvinaisia. Runsaat sateet heti ruiskutuksen jälkeen voivat aiheuttaa kasvun pysähtymisen. Tavallisesti kasvusto toipuu kuitenkin nopeasti. Myöhään kylvettyjen öljykasvien toipuminen voi olla vaikeampaa. Rypsi on herkempi kuin rapsi. Ruiskuttamista taimettumisvaiheessa ei suositella tehtäväksi hallan vaaran aikana (vahakerros voi vaurioitua).

Tehokkuus:

Tehoaa hyvin linnunkaaliin, peippiin, peltohatikkaan, pillikkeeseen, pihatähtimöön, saunioihin ja mataraan, mutta teho savikkaan ei ole riittävä. Heinämäisistä rikkasveista valmiste tehoaa kylänurmikkaan, luohoon ja rikkapuntarpäähän. Jauhosavikkaan teho on riittämätön erityisesti kuivissa oloissa. Teho mataraan on erittäin hyvä sekä ennen taimettumista että taimettumisen jälkeen.

Vesimäärä:

300 – 400 l/ha

Käytössä huomioitavaa:

Mikäli syysöljykasvit ovat tuhoutuneet talven aikana ja Butisan Top- valmistetta on käytetty elokuun aikana, voidaan valinnainen kasvi, ei kuitenkaan sokeri- tai punajuurikas, kylvää keväällä normaalin maanmuokkauksen jälkeen. Keveillä mailla tulee välttää korsiviljaa - sen sijaan voi kylvää kevätöljykasveja, hernettä, papuja, kaalikasveja, maissia tai perunaa. Vain näitä kasveja voidaan viljellä mahdollisen Butisan Top- valmisteella käsiteltyjen kevätöljykasvialojen uudelleenkylvön jälkeen. Butisan Top- käsiteltyjen syys- ja kevätöljykasvien jälkeen voidaan suorakylvää syysvehnää.

Pakkaus/tukkupakkaus:

5 l / 4 kpl

Käyttöohje

Syysöljykasvit

Kylvöstä taimettumiseen: 2,0 l/ha Maan ollessa hyvin kostea: 1,5 – 1,75 l/ha. Ankara kuivuus: ruiskuta sateen jälkeen tai odota taimettumisen jälkeen.
Käyttömäärä: 
1,5-2,0 l/ha

Syysöljykasvit

Taimettumisen aikana - sirkkalehtivaihe: 2,0 l/ha Maan ollessa hyvin kostea: 1,5 – 1,75 l/ha.
Käyttömäärä: 
1,5-2,0 l/ha

Syysöljykasvit

1 - 2 kasvulehtivaiheessa: 2,0 l/ha Vaikutus rikkakasveihin on suhteellisen hidas. Tänä ajankohtana tehdyn torjunnan tulos lutukkaan ja orvokkiin on heikompi.
Käyttömäärä: 
2,0 l/ha

Suorakylvetty syysrapsi

Sirkkalehtivaihe
Käyttömäärä: 
2,0 l/ha

Suorakylvetty syysrapsi

1-2 kasvulehtivaihe. Jos jäännösviljaa esiintyy, sekoita Stratos Ultra/Focus Ultran kanssa, 1,5 - 3,0 l/ha. Jos pellolla on kasvussa olevia leveälehtisiä tai heinämäisiä rikkakasveja, käsitellään pelto Roundup® - tuotteella ennen kylvöä tai taimettumista.
Käyttömäärä: 
2,0 l/ha

Kevätöljykasvit

Kylvöstä taimettumiseen. Ankara kuivuus: ruiskuta sateen jälkeen tai odota tai odota taimettumisen jälkeen.
Käyttömäärä: 
1,5-2,0 l/ha

Kevätöljykasvit

Taimettumisen aikana-sirkkalehtivaihe. Tämä käsittelyajankohta antaa varmimman torjuntatehon.
Käyttömäärä: 
1,5-2,0 l/ha

Kevätöljykasvit

1-2 kasvulehtivaiheessa
Käyttömäärä: 
2,0 l/ha

Teho

Heinämäiset rikat
Haitta Teho
Kylänurmikka 5
Vaikeasti torjuttavat
Haitta Teho
Peltomatara 5
Punapeippi 4
Saunakukka, kevätitoinen 4
Saunakukka, talvehtiva 4
Pihatähtimö 4
Pelto-orvokki 3
Kiertotatar 3
Peltoemäkki 2
Linnunkaali 2
Perusrikkakasvit
Haitta Teho
Pillike 4
Savikka 4
Lutukka 3

Varoitukset

Använd växtskyddsmedel med försiktighet. Läs alltid etiketten och produktinformationen före användning.

Minimietäisyys vesistöön

3 m

Peräkkäiskäytön rajoitukset

Käyttö on sallittu vain joka kolmas vuosi samalla kasvulohkolla.