Ally® 50 ST

Rikkakasvien torjuntaan syys- ja kevätviljoilta sekä öljy- ja kuitupellavalta.
  • helppokäyttöinen tabletti
  • tehoaa todella suuriin saunakukkiin
  • maavaikutus antaa tehoa myös ruiskutuksen jälkeen

Tehoaine

metsulfuroni-metyyli 500g/kg

Tuotteen tehoaine kuuluu luokkaan B

Ominaisuudet:

Ally® 50 ST tehoaa rikkakasveihin sekä lehtien että maan kautta. Valmiste on tablettina helppo ja turvallinen käyttää sekä annostella.

Tehokkuus:

Ally® on erityisen tehokas kookkaaseenkin saunakukkaan. Valmiste tehoaa myös useimpiin leveälehtisiin rikkakasveihin ja kohtalaisen hyvin myös ruusukeasteella oleviin pelto-ohdakkeeseen ja peltovalvattiin sekä luohoon. Valmisteella ei ole tehoa peltomataraan ja heikko teho emäkkiin, kiertotattareen ja peltopähkämöön.

Ruiskutusolosuhteet:

Ally® 50 ST tehoaa hyvin myös viileässä, mutta teho tulee näkyviin hitaammin. Maan kosteus parantaa maavaikutusta, valmiste toimii myös runsashumuksisessa maassa. Ally® 50 ST on sateenkestävä kahden tunnin kuluttua ruiskutuksesta. Lämpimissä ja kosteissa olosuhteissa valmiste saattaa aiheuttaa ohimenevää vaalenemista kasvustoon, joka ei kuitenkaan vaikuta satoon.

Käytön rajoitukset:

Ei saa käyttää suojaviljalla. Jos ruiskutettu alue joudutaan rikkomaan, saa alueelle kylvää vain viljaa. Seuraavana vuonna samalla lohkolla saa viljellä viljaa, apilan ja heinän suojaviljaa, rypsiä, rapsia, hernettä ja perunaa. Valmistetta ei voida käyttää pohjavesialueilla.

Resistenssinhallinta:

Valmisteen pitkäaikainen toistuva käyttö voi kasvattaa riskiä kestävien rikkakasvikantojen kehittymiselle. Lisää ruiskutusnesteeseen 3–4 vuoden välein fluroksipyyriä sisältäviä valmisteita.

Pakkaus/tukkupakkaus:

10 tabl. / 10 kpl

Käyttövinkit:

Tabletit annostellaan ruiskuun sen ollessa puolillaan vettä. Mataratehon lisäämiseksi Allysta voidaan tehdä tankkiseos Primuksen tai Staranen kanssa. Tutustu ruiskun pesuohjeisiin myyntipäällystekstissä. Ally® 50 ST kestää pakkasta kuivassa varastoituna.

Käyttöohje

Syysviljat

varhain keväällä kasvun alkaessa
Käyttömäärä: 
1,06-1,6 tabl/ha + Sito Plus -kiinnite 0,1 l/ha

Kevätviljat

viljan 3–4 lehtiasteella, ennen korrenkasvun alkua
Käyttömäärä: 
0,8-1,06 tabl/ha + Sito Plus -kiinnite 0,1 l/ha

Pellava

pellavan ollessa 5–10 cm korkeaa ja rikkakasvien ollessa pienellä taimella
Käyttömäärä: 
0,8-1,06 tabl/ha + Sito Plus -kiinnite 0,1 l/ha kuivissa olosuhteissa

Teho

Vaikeasti torjuttavat
Haitta Teho
Punapeippi 5
Ukontatar 5
Saunakukka, kevätitoinen 5
Saunakukka, talvehtiva 5
Pihatähtimö 5
Linnunkaali 4
Pelto-orvokki 4
Pihatatar 4
Kiertotatar 4
Piharatamo 3
Voikukka 3
Ruiskaunokki 3
Peltolemmikki 3
Peltoemäkki 3
Peltomatara 2
Perusrikkakasvit
Haitta Teho
Hatikka 5
Ristikukkaiset 5
Pillike 5
Savikka 4
Heinämäiset rikat
Haitta Teho
Luoho 4
Juolavehnä 1
Polvipuntarpää 1
Kylänurmikka 1
Ohdake, valvatti
Haitta Teho
Valvatti 4
Pelto-ohdake 4

Varoitukset

N, R51/53, S2-13-29

Sateenkesto

Ally® 50 ST on sateenkestävä kahden tunnin kuluttua ruiskutuksesta

Jälkikasvirajoitteet

syysrypsi ja -rapsi voivat vioittua jos käsittelystä on alle 3 kk.

Minimietäisyys vesistöön

3 m

Peräkkäiskäytön rajoitukset

syysrypsi ja -rapsi voivat vioittua jos käsittelystä on alle 3 kk.