Monami

Siemenperunan peittaukseen perunaseitin ja tuhoeläinten torjumiseksi.
  • tehokas ja helppo tapa torjua hyönteisvioitukset yhdessä seittipeittauksen kanssa
  • sivuvaikutus seppäkuoriaisen toukkiin ja harmaahilseeseen
  • soveltuu siemen-, tärkkelys- ja ruokaperunatuotantoon

Tehoaine

imidaklopridi 350 g/l

flutolaniili 449 g/l

KÄSITTELYOLOSUHTEET:

Perunoiden on oltava terveitä ja mahdollisimman puhdasta mullasta ja niiden tulisi mielellään pyöriä peitattaessa, jotta ne tulevat joka puolelta käsitellyiksi. Käsittelyn jälkeen uudelleen varastoitava peruna on kuivattava huolellisesti ennen varastointia bakteeritautien lisääntymisen estämiseksi.

VESIMÄÄRÄ:

Peittaus istutuskoneessa 2,0–4,0 l/1 000 kg siementä. Putoavien mukuloiden peittaus (suuttimet istustuskoneen alaosassa) 60-80 l/ha. Peittaus rullapöydällä: 1 litra/1 000 kg siementä

RESISTENSSIN HALLINTA:

MonAmi valmisteen resistenssiriski on keskinkertainen. Saman valmisteen tai muiden valmisteiden, joilla on samanlainen vaikutusmekanismi toistuva käyttö voi johtaa kestävien tuhoeläinkantojen muodostumiseen. Tämän estämiseksi suositellaan tasaisin välijaoin käytettäväksi valmisteita, joilla on erilainen vaikutusmekanismi.

PAKKAUS/TUKKUPAKKAUS:

kpl (0,80 L) Moncut ja 1 kpl (1 L) Amigo 350 FS

VAROAIKA 90 vrk

KÄYTTÖVINKIT

Käytä Silwet Gold kiinnitettä 0,01 % peittausliuoksessa. Tällöin peittausaine tunkeutuu paremmin kuivan mullan läpi perunan pinnalle.

Voidaan sekoittaa Ferticare Starttiliuoksen kanssa.

KÄYTTÖOHJE

Käsittely suoritetaan varastossa perunan lajittelun tai pellolla istutuksen yhteydessä.

Käyttömäärä on 125 ml Moncut valmistetta ja 150 ml Amigo 350 FS valmistetta / 1000 kg perunaa. Hyvän peittävyyden varmistamiseksi MonAmi sekoitetaan vesimäärään, joka vastaa käytettävään peittauslaitetyyppiin soveltuvaa kokonaisnestemäärää.

Käyttöohje

Siemenperuna

Peittaus
Käyttömäärä: 
Moncut 125 ml + Amigo 150 ml / 1000kg perunaa + SitoPlus kiinnite 0,01%

Teho

Tuhohyönteiset
Haitta Teho
Kirvat 5
Peltolude 5
Kirpat 5
Kasvitaudit
Haitta Teho
Perunaseitti 5
Can be used in groundwater area

Varoitukset

N, R51/53, S2-13-29