WolmariBOR

Huippulajike aikaisen ohran viljelyyn

Ominaisuudet:

Wolmari on aikainen monitahoinen ohra, jossa on todellista voittaja-ainesta. Wolmarissa yhdistyvät poikkeuksellisella tavalla huippusato, luja korsi sekä hyvä taudinkestävyys erityisesti verkkolaikkua vastaan.

Sato

Aikaisuuteensa nähden Wolmari on hämmästyttävän satoisa. Satoero pidempään markkinoilla olleisiin aikaisiin monitahoisiin ohriin on yli 10 %. Wolmari kilpailee satoisuudessaan jopa useiden myöhäisten monitahoisten ohrien kanssa.

Wolmari on menestynyt koko monitahoisen ohran viljelyalueella, suhteellisesti parhaiten vyöhykkeillä II-IVe, ja eteläisessäkin Suomessa se tarjoaa satoisana ja aikaisena lajikkeena tuottoisan vaihtoehdon esim. syysviljojen ja -öljykasvien esikasviksi.

Sadon laatu

Laadultaan Wolmari on erittäin hyvä rehuohra. Sen tuhannen jyvän paino on melko korkea ja hehtolitranpaino yleisesti viljeltyjen aikaisten ohrien tasolla. Valkuaispitoisuus on korkea satotaso huomioiden melko hyvä.

Sadon käytto

Wolmari soveltuu hyvin rehuohran tuotantoon.

Viljelysuositus

Suositellaan vyöhykkeille I, II, III, IV

Kasvuaika

Wolmari on aikainen monitahoinen ohra. Se on ainoastaan päivän Voittoa ja Pilviä myöhäisempi.

Korsi

Wolmari on hyvin lujakortinen. Korsi on jonkin verran lyhyempi kuin monitahoisten ohrien korsi keskimäärin.

Taudinkestävyys

Virallisissa lajikekokeissa Wolmarissa on esiintynyt verkkolaikkua oleellisesti vähemmän kuin missään muussa nykyisin viljelyssä olevassa aikaisessa lajikkeessa. Wolmarin kestävyys rengaslaikkua ja härmää vastaan on myös ollut hyvä. Tautientorjuntaa suositellaan, jos sato-odotukset ovat korkeat. Yksipuolinen ohranviljely ja etenkin suorakylvö korostavat tautitorjunnan merkitystä.
 

Maaperä

Wolmari on menestynyt hyvin kaikilla maalajeilla sietäen myös happamuutta.

Käyttöohje

Kylvötiheys

Hyvillä peltolohkoilla
Käyttömäärä: 
450-500 siementä neliölle

Kylvötiheys

Epäedullisissa olosuhteissa
Käyttömäärä: 
500-550 siementä neliölle