SeveriBOR

Myöhäinen monitahoinen uutuuslajike

Ominaisuudet:

Laadukas Severi on melko myöhäinen monitahoinen ohrauutuus, joka edustaa kasvuaikaluokassaan satoisuuden kärkeä. Lujakortisella Severillä on erittäin hyvä härmän- ja rengaslaikun kestävyys.

Sato

Severi on satoisuudeltaan monitahoisten ohrien ehdotonta kärkeä.

Severi on menestynyt hyvin eri maalajeilla I-vyöhykkeeltä aina IV-vyöhykkeelle saakka. Monitahoisen ohran pääviljelyalueella Severi on eriomainen vaihtoehto rehuohran tuotantoon. Eteläisessä Suomessa se tarjoaa satoisana lajikkeena tuottoisan vaihtoehdon myös esim. syysviljojen ja -öljykasvien esikasviksi.

Sadon laatu

Severi on erittäin laadukas ohra. Sen tuhannenjyvänpaino, hehtolitranpaino ja tärkkelyspitoisuus ovat korkeat. Huomioiden lajikkeen korkea satopotentiaali valkuaispitoisuus on normaali.

Sadon käytto

Severi soveltuu hyvin rehuohran tuotantoon. Korkean tärkkelyspitoisuuden ja hyvän jyväkoon ansiosta Severissä on myös potentiaalia tärkkelysohraksi. Lajikkeen soveltuvuutta tärkkelystuotantoon tutkitaan parhaillaan.

Viljelysuositus

Suositellaan vyöhykkeille I, II, III, IVe

Kasvuaika

Severi on melko myöhäinen monitahoinen ohra. Se on päivän Vildeä myöhäisempi ja 2-3 päivää aikaisempi kuin myöhäisimmät monitahoiset lajikkeet, esim. Edvin ja Toria.

Korsi

Severi on lujakortinen. Korsi on keskimittainen. Borealin viljelyteknisissä kokeissa kasvunsäädekokeet on toteutettu rehevästi kasvavilla multamailla. Näissä olosuhteissa laontorjunnalla pystyttiin vähentämään Severin lakoutumista ja kasvunsääteen käyttö lisäsi myös jonkin verran sadon määrää (+ 8 %). Kasvunsäädekäsittely tehtiin kahdella eri kehitysasteella. Aikaisemmassa kehitysvaiheessa tehdyllä kasvunsäädekäsittelyllä lakoutumista ei käytännössä ollut ja myöhäisessäkin käsittelyssä lako jäi vähäiseksi. Käsittelyajankohta ei käytännössä vaikuttanut sadon määrään. Laontorjunnalla ei ollut vaikutusta sadon laatuun (tjp ja hlp).

Taudinkestävyys

Severin kestävyys härmää ja rengaslaikkua vastaan on erittäin hyvä. Virallisissa lajikekokeissa verkkolaikkua on Severissä esiintynyt vain vähäisessä määrin. Borealin viljelyteknisissä kokeissa, kun tauteja on esiintynyt, taudintorjunta on lisännyt Severin satoa. Taudintorjunta on myös lisännyt jonkin verran Severin hehtolitran ja tuhannen jyvän painoa.

Tarpeenmukainen verkkolaikun sekä tyvi- ja lehtilaikun torjunta varmistaa huippusadon, kun satoodotukset ovat korkeat. Yksipuolinen ohranviljely ja etenkin suorakylvö korostavat tautitorjunnan merkitystä.
 

Käyttöohje

Kylvötiheys

Hyvillä peltolohkoilla
Käyttömäärä: 
450-500 siementä neliölle

Kylvötiheys

Epäedullisissa olosuhteissa
Käyttömäärä: 
500-550 siementä nelilölle