Ohra JalmariBOR

Uusi aikainen ja laadukas ohralajike

Ominaisuudet

Erinomainen satoisuus yhdistettynä aikaiseen kasvuaikaan, hyvään taudinkestävyyteen ja korrenlujuuden tuomaan viljelyvarmuuteen tekevät Jalmarista kilpailukykyisen vaihtoehdon monitahoisen ohran koko viljelyalueelle.

Sato

Jalmari on erittäin satoisa aikainen lajike. Se on yksi satoisimmista lajikkeista omassa kasvuaikaluokassaan. Vanhempiin monitahoisiin lajikkeisiin, kuten Voittoon, verrattuna Jalmari on 10 % satoisampi. Jalmari on myös myöhäisempää Vildeä selvästi satoisampi.

Sadon laatu

Jalmari on sadonlaadultaan hyvä. Sen tuhannen jyvän paino on aikaisten lajikkeiden korkeimpia, samaa tasoa kuin Aukustilla. Myös hehtolitranpaino on hyvä, ja valkuaispitoisuus on erittäin satoisalle ohralle melko korkea, noin 12 %. Tärkkelyspitoisuus on samaa tasoa kuin muilla aikaisilla monitahoisilla ohrilla, n. 60 %.

Jalmari soveltuu erinomaisesti rehuohran tuotantoon ja hyvän tärkkelyspitoisuutensa sekä jyväkokonsa ansiosta, se on myös potentiaalinen tärkkelysohra.

Viljelysuositus

Suositellaan vyöhykkeille I, II, III, IV Jalmari sopeutuu erilaisiin kasvuoloihin. Se on menestynyt hyvin eri viljelyvyöhykkeillä. Myös tulokset eri vuosilta ja maalajeilta kuvaavat Jalmarin hyvää sopeutumiskykyä. Jalmari sietää hyvin myös happamuutta.

Kasvuaika

Kasvuajaltaan Jalmari on yksi aikaisimmista ohrista. Sen kasvuaika virallisissa lajikekokeissa on ollut keskimäärin 86 päivää. Se on kaksi päivää aikaisempi kuin Vilde ja kaksi päivää myöhäisempi kuin Aukusti.

Korsi

Jalmari on yhtä lujakortinen kuin muut aikaiset lajikkeet. Virallisissa lajikekokeissa sen keskimääräinen lakoprosentti on ollut 16 %. Linjan korrenpituus on sama kuin Wolmarin, eli hieman lyhempi kuin muiden aikaisten lajikkeiden.

Taudinkestävyys

Jalmarin taudinkestävyys on hyvä. Se on täysin härmänkestävä. Verkkolaikkua Jalmarilla on esiintynyt erittäin vähän, ja tässä suhteessa se on aikaisen lajikkeiston paras. Rengaslaikun osalta Jalmarilla ei ole erityistä kestävyyttä.

Kokeiden perusteella lehtilaikkujen ja fysiologisten laikkujen yhteismäärällä arvioituna Jalmarin taudinkestävyys lukeutuu monitahoisen lajikkeiston parhaimmistoon.

Käyttöohje

Kylvötiheys

Hyvillä peltolohkoilla
Käyttömäärä: 
450-500 siementä neliölle

Kylvötiheys

Epäedullisissa olosuhteissa
Käyttömäärä: 
500-550 siementä nelilölle