FairytaleBOR

Huippusatoisa ja markkinoiden taudinkestävin ohralajike

Ominaisuudet:

Fairytale on satoisin mallasohra. Se on melko myöhäinen, lujakortinen ja taudinkestävä lajike. Hyvien viljely- ja laatuominaisuuksien ansiosta Fairytale on hyväksytty viralliseksi mallasohraksi Suomessa.

Sato

Fairytale on erittäin satoisa kaksitahoinen mallasohra. Virallisten kokeiden mukaan se on merkitsevästi satoisampi kuin esim. Annabell- ja NFC Tipple-lajikkeet. Fairytale on menestynyt eritäin hyvin sekä savi- että kivennäismaan kokeissa ja eri viljelyvyöhykkeillä.

Sadon laatu

Korkean sadontuottokyvyn omaavana lajikkeena Fairytalen valkuaispitoisuus on hyvin alhainen ja tärkkelyspitoisuus korkea. Fairytalen jyvä on melko pieni ja hehtolitranpaino on kaksitahoiselle ohralle tyypillinen.

Sadon käytto

Fairytale on Suomessa hyväksytty mallasohraksi. Lisäksi se soveltuu hyvin rehu- ja tärkkelysohratuotantoon.

Viljelysuositus

Suositellaan vyöhykkeille I,II,IIIe Fairytale soveltuu tuotantoon vyöhykkeille I-II sekä III-vyöhykkeen edullisille alueille.

Kasvuaika

Fairytalen kasvuaika on sama kuin Barken ja 3 päivää pidempi kuin Scarlettin.

Korsi

Fairytalen korsi on samanmittainen kuin Annabell-ohran ja jonkin verran lyhyempi kuin Barken. Fairytale on yhtä lujakortinen kuin Annabell.

Taudinkestävyys

Virallisten lajikekokeiden perusteella Fairytalen kestävyys härmää, verkkolaikkua ja rengaslaikkua vastaan Suomessa on hyvä.

Kasvinsuojelu

Kasvunsääteen käyttöä suositellaan käytettäväksi, kun sato-odotukset ovat korkeat. Taudinkestävänä lajikkeena torjuntakynnystä harvoin ylitetään, mutta sääolojen suosiessa kasvitautien esiintymistä, kasvustoja tulee tarkkailla ja torjunta suorittaa tarpeen mukaan.

Ohran ParasSato- perusviljelyohjelma

Ohran ParasSato- yhden ruiskutuksen viljelyohjelma

Ohran ParasSato- kolmen ruiskutuksen viljelyohjelma

Ohran ParasSato- viljelyohjelma kun lohkolla on hukkakauraa

Ohran ParasSato- viljelyohjelma kun viljelykierto on puutteellinen

Käyttöohje

Kylvötiheys

Hyvillä peltolohkoilla
Käyttömäärä: 
500 siementä neliölle

Kylvötiheys

Epäedullisissa olosuhteissa
Käyttömäärä: 
550-600 siementä neliölle