Timotei TenhoBOR

Timotei koko nurmenviljelyalueelle
  • Sopii viljelyyn koko maassa
  • Hyvä sato ja ruokintalaatu
  • Nopea kasvuunlähtö niiton jälkeen

Sato

Tenho on erittäin satoisa timoteilajike ja ylittää esim. Iki-timotein sadontuotossa keskimäärin 5 %:lla. Sato on korkea myös jälkikasvussa. Tenholle on lisäksi ominaista nopea kasvuunlähtö niiton jälkeen, mikä puoltaa lajikkeen käyttöä laidunnurmissa. Jalostajankokeissa on todettu Tenhon sopivan erittäin hyvin yhteen puna-apilan, ruokonadan ja nurminadan kanssa.

Sadon laatu

Tenhon sulavuus laskee ensimmäisessä niitossa varsin hitaasti. Samoin valkuaispitoisuus pysyy pitkään korkealla tasolla. Jälkikasvu lajikkeella on lehtevää ja hyvin sulavaa.

Sadon käytto

Lajiketta suositellaan säilörehun ja heinän tuotannon lisäksi laidunseosten timoteikomponentiksi.

Viljelysuositus

Suositellaan vyöhykkeille I, II, III, IV, V Tenho sopii viljelyvarmana timoteilajikkeena viljelyyn eri maalajeilla kaikilla viljelyvyöhykkeillä.

Talvenkestävyys

Tenhon talvenkestävyys on virallisissa lajikekokeissa ollut jopa Ikiä parempi. Tämä mahdollistaa lajikkeen käytön pohjoisinta Suomea myöten. Lajikkeen kestävyyden ansiosta Tenhon satoisuusero Ikiin nähden on nurmen vanhenemisen myötä vain kasvanut.

Käyttöohje