X-change

Ruiskutusveden laadun parantaja, jota lisätään ruiskuteliuokseen pelto- ja puutarhakäytössä
  • hidastaa torjunta-aineiden hajoamista liuoksessa
  • pehmentää kovaa vettä
  • vähentää vaahtoamista

Ominaisuudet:

X-change soveltuu käytettäväksi kaikkien kasvinsuojeluaineiden kanssa ja kaikilla viljelykasveilla. Sen avulla voidaan parantaa veden latua paremmin ruiskutuksiin sopivaksi. X-change sitoo vedessä vapaana olevia kalsium-, magnesium- ja rautakationeja eli pehmentää vettä. Samalla se alentaa veden pH:ta lähelle 5:ttä, joka on optimitaso useimmille kasvinsuojeluaineille. Tuotteessa oleva puskurointiaine estää, että pH ei kuitenkaan laske liikaa. Valmisteen lisääminen ruiskutusveteen myös vähentää vaahtoamista.

Käyttöohje:

Lisää X-change ruiskun säiliöön aine ennen torjunta- ainetta. Täytä ensin ruiskun säiliöön puolet tarvittavasta vesimäärästä. Käynnistä ruiskun sekoitin. Lisää tarvittava määrä X-change -valmistetta sekä loput vedestä ja torjunta-aine. Ruiskun sekoitus on pidettävä päällä siirtoajon ja ruiskutuksen ajan.

Käyttömäärä:

0,25 l X-change / 100 l vettä.

Käytössä huomattavaa:

Eri kasvinsuojeluaineiden puoliintumisajoissa on suuria eroja. Ruiskutusveden pH:lla on lisäksi ainekohtaisesti suuri vaikutus puoliintumisaikaan. X-change ei vaikuta millään tavalla kasveihin mutta sen käyttö yhdessä kasvinsuojeluaineiden kanssa varmistaa parhaan tehon saamisen eri aineista.

Käyttöohje

100 l vettä
Käyttömäärä: 
0,25 l X-changea
200 l vettä
Käyttömäärä: 
0,5 l X-changea
300 l vettä
Käyttömäärä: 
0,75 l X-changea
400 l vettä
Käyttömäärä: 
1,0 l X-changea