QuarnaBOR

Huippulaatuinen kevätvehnä

Ominaisuudet:

Quarna on satoisa lajike, mutta sen edut tulevat parhaiten esille laatupuolella. Jyväkoko on suuri ja hehtolitran paino sekä valkuaispitoisuus korkeat. Leivontalaadultaan Quarna on erittäin hyvä.

Sato

Kasvuajaltaan päätyypin kevätvehniin kuuluva Quarna on satoisa lajike. Sen satotaso on samaa luokkaa kuin Anniinalla. I-viljelyvyöhykkeellä Quarnan sato on ollut samaa tasoa kuin huomattavasti myöhäisemmän Zebran.

Sadon laatu

Quarnan edut tulevat parhaiten esille sen laatuominaisuuksissa. Jyvän ominaisuudet Quarnalla on melko hyvät: jyväkoko on keskimääräistä suurempi ja hehtolitrapaino on suurempi kuin Kruunulla. Valkuaispitoisuus Quarnalla on erittäin korkea, lähes Anniinan tasoa. Myös sakolukuominaisuudet ovat Quarnalla erinomaiset, jopa Kruunun tasoiset.
Koeleivonnoissa Quarnan sitkon määrä on ollut suuri ja sen suhde valkuaispitoisuuteen on ollut myllyjen esittämällä tasolla. Sitko laatu Quarnalla on erinomaista.

Viljelysuositus

Suositellaan vyöhykkeille I, II,III Quarna soveltuu viljeltäväksi vehnän pääviljelyalueella. Lyhyen korren vuoksi Quarnalla esiintyy kuivuudenherkkyyttä, joten lajiketta ei suositella poutiville lohkoille.

Kasvuaika

Quarna on melko aikainen lajike. Se on hieman Kruunua aikaisempi, mutta myöhäisempi kuin Anniina. Quarnan kasvuaika mahdollistaa sen viljelyn laajana Pohjanmaata myöten.

Korsi

Quarnan korsi on lyhyt ja melko laonkestävä.

Taudinkestävyys

Härmää on Quarnalla esiintynyt melko vähän ja sen härmänkestävyys on Anniinan luokkaa. Quarnan lehtilaikkutautien kestävyys on keskimääräistä Kruunun tasoa.

Käyttöohje

Kylvötiheys

Itämisolosuhteiltaan hyvillä peltolohkoilla
Käyttömäärä: 
650 siementä neliölle

Kylvötiheys

Epäedullisissa, esimerkiksi kuivissa olosuhteissa
Käyttömäärä: 
700-750 siementä neliölle