AnniinaBOR

Aikainen korkean valkuaispitoisuuden kevätvehnä

Ominaisuudet:

Viljelyvarmalla Anniinalla on aikaisuuteensa nähden hyvä sadontuottokyky. Anniinan valkuaispitoisuus on lajikkeiston korkein. Anniina on viljelyvarma vaihtoehto koko kevätvehnän viljelyalueelle.

Sato

Anniinassa yhdistyy poikkeuksellisen hyvällä tavalla aikaisuus, satoisuus ja korkea valkuaispitoisuus. Anniina on osoittautunut erittäin viljelyvarmaksi vaikeissakin kasvuolosuhteissa.

Sadon laatu

Hehtolitrapaino on Anniinalla erittäin korkea. Valkuaispitoisuus on selvästi korkeampi kuin monilla muilla yleisesti viljellyillä lajikkeilla. Leivontalaatu on hyvä. Sakolukuominaisuudet ovat lajikkeittemme keskitasoa.

Viljelysuositus

Suositellaan vyöhykkeille I, II, III Aikaisuutensa ja muiden hyvien ominaisuuksiensa ansiosta Anniina on hyvä vaihtoehto kevätvehnänviljelyyn I-III-viljelyvyöhykkeillä. Kevätvehnän viljely on levinnyt viime vuosina myös III-vyöhykkeelle, minne Anniina aikaisuutensa vuoksi on erittäin hyvä vaihtoehto.

Kasvuaika

Anniina on aikainen lajike. Se on aikaisin yleisesti viljelyssä oleva kevätvehnälajike.

Korsi

Anniinan korsi on lyhyehkö ja luja. Se on esim. Kruunun kortta lyhyempi. Kokeissa Anniina on lakoutunut erittäin vähän ja se onkin yksi lujakortisimmista vehnistä Suomessa.

Taudinkestävyys

Anniinan taudinkestävyys on hyvä. Sen lentonoen- ja keltaruosteenkestävyys on hyvä. Härmänkestävyys on jopa parempi kuin Mahdilla ja Tjalvella. Septoriankestävyys on lajikkeittemme keskitasoa.

Käyttöohje

Kylvötiheys

Itämisolosuhteiltaan hyvillä peltolohkoilla
Käyttömäärä: 
650 siementä neliölle

Kylvötiheys

Epäedullisissa, esimerkiksi kuivissa olosuhteissa
Käyttömäärä: 
700-750 siementä neliölle