VivianaBOR

Erittäin satoisa laatukaura Etelä-Suomeen

Ominaisuudet:

Viviana on melko myöhäisiin kauroihin kuuluva hyvin satoisa, lujakortinen lajike. Vivianan jyvä on valkokuorinen ja iso. Vivianan hehtolitrapaino on korkea ja valkuaispitoisuus on satotasoon nähden hyvä. Vivianan rasvapitoisuus on korkea. Sato soveltuu erinomaisesti rehukäyttöön, mutta myös elintarviketeollisuuden raaka-aineeksi sekä vientikauraksi. Vivianaa voidaan viljellä kaikilla maalajeilla.

Sato

Viviana on yhtä satoisa lajike kuin Belinda, vaikka on kaksi päivää Belindaa aikaisempi. Viviana on menestynyt hyvin eteläisen Suomen kasvuoloissa, ja lyhyemmän kasvuaikansa ansiosta muita myöhäisiä lajikkeita paremmin III-viljelyvyöhykkeellä.

Sadon laatu

Vivianan sadon laatu on hyvä. Jyvä on valkokuorinen. Tuhannen siemenen paino on yhtä suuri kuin Belindalla, hehtolitrapaino ja valkuaispitoisuus ovat hieman korkeammat kuin Belindalla. Jyvän rasvapitoisuus on yhtä korkea kuin Belindalla.

Sadon käytto

Vivianan sato soveltuu valkuais- ja rasvapitoisuutensa ansiosta erinomaisesti rehukäyttöön, mutta myös elintarviketeollisuuden raaka-aineeksi sekä vientikauraksi.

Viljelysuositus

Suositellaan vyöhykkeille I, II, III

Kasvuaika

Viviana on melko myöhäinen lajike, mutta se on selvästi aikaisempi kuin Belinda tai SW Ingeborg. Viviana on myös Ivorya hieman aikaisempi.

Korsi

Viviana on lujakortinen lajike, selvästi SW Ingeborgia ja Ivorya lujakortisempi. Kasvusto on hieman lyhyempi kuin Belinda-kasvusto.

Taudinkestävyys

Yhtenäisissä oloissa tehtyjen havaintojen perusteella Vivianan lehtilaikun kestävyys on samaa tasoa kuin muiden saman kasvuaikaluokan lajikkeiden. Siemenen peittaus ja autientorjuntaruiskutus ovat tarpeen, jos kauraa viljellään yksipuolisesti ja etenkin suorakylvössä.

Maaperä

Viviana soveltuu viljelyyn kaikille maalajeille. Multamailla Viviana on ollut satoisin kauralajike. Erityisesti näissä oloissa, mutta myös muilla maalajeilla rehevissä kasvustoissa kasvunsääteen käyttö varmistaa hyvälaatuisen sadon.

Käyttöohje

Kylvötiheys

Eloperäisillä mailla
Käyttömäärä: 
450-500 siementä neliölle

Kylvötiheys

Savi- tai kivennäismailla
Käyttömäärä: 
550-600 siemenetä neliölle