RiinaBOR

Satoisa aikainen lajike

Vakuuttaa viljelyvarmuudellaan

Riina vahvistaa aikaisten kaurojen kilpailukykyä satokisassa. Se on erittäin satoisa aikainen kaura, joka viihtyy erilaisissa viljelyolosuhteissa. Luja korsi ja hyvä taudinkestävyys varmistavat Riinan viljelyn onnistumista. Laatunsa puolesta Riina sopii kaikkiin kauran käyttötarkoituksiin.

Sato

Riina on kasvuaikaluokassaan erinomainen sadontuottaja. Se on pärjännyt hyvin erilaisissa kasvuoloissa. Multamailla ja pohjoisemmilla viljelyalueilla Riina haastaa satoisuudellaan myöhäisempiäkin kauralajikkeita. Lisäksi se on menestynyt erityisen hyvin myös kuivissa oloissa, joissa kaura alkaa helposti vedenpuutteen takia tuleentua ennenaikaisesti.

Sadon laatu

Riina soveltuu sadon laadultaan hyvin kaikkiin kauran käyttötarkoituksiin. Korkealla hehtolitrapainollaan se kisaa markkinoilla olevien lajikkeiden kärkisijasta. Valkuaispitoisuus on satotasoon nähden erinomainen ja kuoripitoisuus aikaisten kaurojen alhaisimpia. Jyvä on valkokuorinen ja kooltaan keskimääräinen, esim. Fiian ja Akselin jyvää suurempi. Myös rasvapitoisuutensa puolesta Riinaa voidaan hyvin käyttää sekä rehuksi että elintarviketeollisuuden raaka-aineeksi.

Sadon käytto

Riinan sato soveltuu hyvin kaikkiin kauran käyttötarkoituksiin; kotoiseen ja teolliseen rehukäyttöön sekä myllykauraksi ja vientiin.

Viljelysuositus

Suositellaan vyöhykkeille I, II, III, IV

Kasvuaika

Riina on aikainen kaura, kasvuajaltaan se on Akselia aikaisempi.

Korsi

Riinan laonkestävyys on kauralajikkeiston parhaimpia. Korsi on pituudeltaan Akselin mittainen. Borealin viljelyteknisissä kokeissa joissa laontorjuntakoe on tehty multamailla, Riinan lakoontuminen on ollut niin vähäistä, ettei kasvunsäädekäsittely ole ollut taloudellisesti kannattavaa. Kokeissa tehty laontorjunta ei ole lisännyt Riinan satoa eikä vaikuttanut sadon laatuun.

Taudinkestävyys

Riinan taudinkestävyys on erittäin hyvä. Se on lehtilaikun kestävyydeltään lajikkeiston parhaimmistoa, lähes yhtä hyvä kuin Akseli. Borealin viljelyteknisissä kokeissa taudintorjunta ei ole juurikaan lisännyt Riinan satoa. Tautitorjunta ei ole myöskään vaikuttanut Riinan hehtolitran tai tuhannen jyvänpainoon. Siemenen peittaus ja tautientorjuntaruiskutus ovat tarpeen, jos kauraa viljellään yksipuolisesti ja etenkin suorakylvössä.
 

Maaperä

Riina soveltuu viljelyyn kaikille maalajeille. Lujan kortensa ansiosta se menestyy kauran päätuotantoalueen multavilla ja eloperäisillä mailla erinomaisesti, mutta jalostajan kokeiden perusteella se soveltuu myös poudanaremmille lohkoille. Hyvin rehevissä kasvustoissa kasvunsääteen käyttö varmistaa hyvälaatuisen sadon.

Käyttöohje

Kylvötiheys

Eloperäisillä mailla
Käyttömäärä: 
450-500 siementä neliölle

Kylvötiheys

Savi- tai kivennäismailla
Käyttömäärä: 
550-600 siemenetä neliölle