Sonis

Kasvunsääde lakoutumisen estoon viljoilla ja timotein ja nurminadan siemenviljelyksillä
  • varmatoiminen laon estäjä
  • ei rajoita olkien käyttöä

Tehoaine

Trineksapakki-etyyli 250 g/l

Ominaisuudet:

Sonis on tehokas kasvunsääde, joka vahvistaa kortta, rajoittaa pituuskasvua ja vahvistaa juuristoa. Valmiste imeytyy kasveihin lehtien ja korren kautta.  Käyttämällä Sonista jo aikaisessa korrenkasvuvaiheessa , saadaan solmuväliä lyhennettyä ja kortta paksunnettua. Se onkin paras torjunta-aika laon torjunnassa. Lippulehtivaiheessa ruiskutus lyhentää enää ylintä solmuväliä.

Käyttöolosuhteet:

Käsiteltävän kasvuston tulee olla terve ja voimakkaassa kasvussa. Poudanaroilla mailla kasvavaa ja/tai kuivuudesta, märkyydestä, ravinteiden puutteesta, taudeista tai muusta stressitekijästä kärsivää kasvustoa ei saa ruiskuttaa. Jo lakoontuneeseen kasvustoon valmiste ei enää vaikuta. Parhaat ruiskutusolot ovat aamulla tai aamupäivällä lämpötilan ollessa +10-24o C ja ilman suhteellisen kosteuden ollessa yli 50 %. Sade 4 tunnin kuluessa ruiskutuksesta huonontaa tehoa, mutta vähäinen aamukaste ei. Käsittelyä ei saa tehdä helteellä eikä kuivissa oloissa.

Soveltuu erityisesti heikkokortisille lajikkeille silloin, kun maan hyvä kasvukunto ja kasvukauden sääolot lisäävät viljan lakoriskiä. Vaikutus eri viljalajikkeisiin voi vaihdella. Suuremmat Sonis-annokset voivat viivästyttää ohran tähkälletuloa, etenkin korrenkasvun lopulla käytettäessä.

Vesimäärä: 200 - 300 l/ha.

Varoajat:

Käytettävä ennen tähkän/röyhyn esille tuloa.

Pakkaus/tukkupakkaus: 5 l / 4 kpl

Käyttövinkkejä:

Ruiskutettaessa valmistetta yhdessä kasvitautien torjuntaan tarkoitettujen kasvinsuojeluaineiden kanssa vähennetään Sonis -valmisteen määrästä 0,1 l/ha. Alin käyttömäärä tankkiseoksissa on kuitenkin 0,1 l/ha. Erityisen rehevässä syysviljassa klormekvattikloridiruiskutus viljan 1-solmuvaiheessa voi olla tarpeen riittävän lujan korren saavuttamiseksi. CCC-ruiskutuksen jälkeen tapahtuvassa Sonis -käsittelyssä ei tule käyttää kaikkein suurimpia annoksia. Sen voi ruiskuttaa tankkiseoksena rikkakasvien torjuntaan käytettävien pienannosaineiden sekä MCPA:n kanssa. Ruiskutettaessa tankkiseoksena muiden fenoksihappovalmisteiden kanssa vioitusriski kasvaa altistavissa olosuhteissa. Soveltuu yhdistettäväksi kasvitautien ja tuhohyönteisten torjuntaan tarkoitettujen kasvinsuojeluaineiden sekä kelaattimuodossa olevien lehtilannoitteiden kanssa. Seoksia kasvitautiaineen kanssa on vältettävä Sonis  -valmisteelle aroilla lajikkeilla. Sonis -valmistetta ei saa käyttää tankkiseoksena Stereo 312.5 EC-valmisteen kanssa. Sekoitusmahdollisuus koskee yhtä tuotetta kerrallaan, ja se on tarkistettava k.o. valmisteen myyntipäällyksestä tai markkinoijan ohjeista. Seokset on ruiskutettava heti yhdistämisen jälkeen.

Käyttöohje

Syysvehnä

Korrenkasvun alku- lippulehtivaihe
Käyttömäärä: 
0,2-0,3 l/ha

Ruis ja ruisvehnä

Lippulehtivaiheessa, ennen tähkän esille tuloa
Käyttömäärä: 
0,5-0,7 l/ha

Ohra, 2-tahoinen lyhyet lajikkeet

Korrenkasvun alku- lippulehtivaihe
Käyttömäärä: 
0,1-0,3 l/ha

Ohra, monitahoinen

Korrenkasvun alku- lippulehtivaihe
Käyttömäärä: 
0,2-0,5 l/ha

Kevätvehnä

Korrenkasvun alku- lippulehtivaihe
Käyttömäärä: 
0,2-0,3 l/ha

Kaura

Korrenkasvun alku- lippulehtivaihe
Käyttömäärä: 
0,15-0,3 l/ha

Timotei

Korrenkasvuna alku- aikainen lippulehtivaihe
Käyttömäärä: 
0,6-0,8 l/ha

Nurminata

1-2 solmuaste- lippulehtivaihe
Käyttömäärä: 
0,6-0,8 l/ha

Teho

Laonesto/ kasvunsäätö
Haitta Teho
Laon esto 4
Can be used in groundwater area

Varoitukset

Xn, N, R20-43-51/53, S02-13-24-29-37-46

Sateenkesto

Neljä tuntia ruiskutuksesta

Minimietäisyys vesistöön

3 m