Fazor

Kasvunsääde, joka estää varastoitavan sipulin kasvun varastoinnin aikana.
  • parantaa sipulin varastokestävyyttä
  • varmistaa pitkän varastoinnin
  • käsittely tehdään pellolla

Tehoaine

maleiinihydratsidi 600 g/kg

Ominaisuudet:

Fazor on kasvunsääde nykyaikaiseen sipulinviljelyyn. Valmisteella käsitelty sipuli ei ala varastoinnin aikana kasvaa. Kotimainen sipuli säilyy pitkään varastossa ja lämpimään tuotuna, jopa uuteen satoon saakka.

Tehokkuus:

Sipulikasvusto ruiskutetaan elokuussa 7–14 vuorokautta ennen nostoa, kun varret ovat vielä vihreitä ja kun noin 10 % varsista on lakoutunut.

Ruiskutusolosuhteet:

Sadetta ei saa tulla eikä kasvustoa sadettaa 24 tunnin sisällä käsittelystä.

Vesimäärä:

Vettä käytetään 400–500 l/ha.

Käytön rajoitukset:

Valmistetta saa käyttää ainoastaan yli tammikuun varastoitavalle sipulille.

Pakkaus/tukkupakkaus:

5 kg / 2 kpl.

Kättövinkit:

Fazor imeytyy sipuliin vihreiden varsien kautta. Älä ruiskuta sipulia aikaisemmin kuin kaksi viikkoa ennen sadon valmistumista, koska muuten voi esiintyä liiaksi pehmenneitä sipuleita. Käsittelyn ja varsien listimisen välinen aika on oltava vähintään 4 vuorokautta. Ruiskutuksen jälkeen tulisi olla poutaa vuorokausi. Jos sipuli on heikkokuntoista ei käsittelyä saa tehdä. Fazoria ei saa ruiskuttaa seoksena muiden valmisteiden kanssa.

Käyttöohje

Yli vuoden vaihteen varastoitava ruokasipuli

7–14 vuorokautta ennen nostoa, kun varret ovat vielä vihreitä ja kun noin 10 % varsista on lakoutunut.
Käyttömäärä: 
3,5–4 kg/ha
Can be used in groundwater area

Varoitukset

R52/53, S2-13-29

Minimietäisyys vesistöön

3 m