Cerone®

Kasvunsääde ohralle, vehnälle ja rukiille
  • lyhentää ja vahvistaa kortta
  • Ei rajoita olkien käyttöä
  • sopii myös pohjavesialueille

Tehoaine

Etefoni 480 g/l

Ominaisuudet:

Cerone  imeytyy kasveihin lehtien, korren tai varren kautta. Käsiteltävän kasvuston tulee olla terve ja voimakkaassa kasvussa. Poudanaroilla mailla kasvavaa ja/tai kuivuudesta ja ravinteiden puutteesta, taudeista tai muusta stressitekijästä kärsivää kasvustoa ei saa ruiskuttaa. Jo lakoontuneeseen kasvustoon valmiste ei enää vaikuta.  Cerone voidaan ruiskuttaa seoksena kasvitautiaineiden ja hyönteisten torjuntaan käytettävien aineiden kanssa. Sitä ei saa yhdistää rikkakasvien torjuntaan käytettäviin kasvinsuojeluaineisiin eikä kupari- ja rikkivalmisteisiin

Tehokkuus:

Paras tulos saadaan ruiskuttamalla aamulla tai aamupäivällä kirkkaalla säällä lämpötilan ollessa 12-15 astetta (vähintään 10 ja enintään 24 astetta) ja suhteellisen kosteuden ollessa 80-90 %. Vähäinen aamukaste ei heikennä tulosta. Sade 4 tunnin kuluessa ruiskutuksesta huonontaa tehoa.  Soveltuu erityisesti  heikkokortisille lajikkeille silloin, kun maan hyvä kasvukunto ja kasvukauden sääolot lisäävät viljan lakoriskiä. Vaikutus eri ohralajikkeisiin voi vaihdella. Valmisteen käytön seurauksena viljan tuleentuminen voi viivästyä 1-2 päivää. Valmistetta saa käyttää viljoilla aikaisintaan 10 vrk:n kuluttua rikkakasviruiskutuksesta. Urea- ja Cerone-käsittelyn väli on kolme päivää. Ei rajoita olkien käyttöä.

Vesimäärä:

200 – 300 l/ha

Pakkaus/tukkupakkaus:

5 l / 4 kpl

Käyttövinkki:

Ruiskutettaessa valmistetta viljoilla yhdessä kasvitautien torjuntaan tarkoitetun aineen kanssa yllä mainituista Ceronen annoksista vähennetään 1 dl/ha. Ohralla suurin annos seoksissa on 0,5 l/ha.

Varoaika:

35 vrk

Käyttöohje

Ohra

2-solmuaste - ennen tähkälle tuloa
Käyttömäärä: 
heikkokortiset lajikkeet: 0,5-0,7 l/ha, vahvakortiset lajikkeet: 0,3-0,5 l/ha

Syysvehnä

Lippulehtiasteella, kuitenkin ennen tähkälle tuloa
Käyttömäärä: 
1 l/ha

Kevätvehnä

Lippulehtiasteella, kuitenkin ennen tähkälle tuloa
Käyttömäärä: 
0,3-0,5 l/ha

Ruis

2-solmuaste - ennen tähkälle tuloa
Käyttömäärä: 
1,5 l/ha

Teho

Laonesto/ kasvunsäätö
Haitta Teho
Laon esto 5
Can be used in groundwater area

Varoitukset

Xi, R41-52/53, S02-13-25-26-29-39

Sateenkesto

Neljä tuntia ruiskutuksesta

Minimietäisyys vesistöön

3 m