B-Nine SG

Koristekasvien kasvun säätelyyn kasvihuoneissa.
  • markkinoiden suosituin kasvunsääde
  • joustavat käsittelyvälit ja käyttömäärät
  • tehostaa tilankäyttöä kukkaviljelyssä

Tehoaine

daminotsidi 850 g/kg

Ominaisuudet:

B-Nine SG valmisteella käsitellyt kasvit kehittyvät muodoltaan tiiviimmiksi ja lyhyemmiksi kuin käsittelemättömät. Käsittely parantaa kasvien kykyä sietää kuljetusta ja tummentaa lehtien väriä. Valmiste liukenee täysin veteen.

Tehokkuus:

B-Nine SG on paikallissysteeminen, vaikuttaa kasveihin ainoastaan lehtien kautta ja pääsee kasviin ilmarakojen kautta. Mitä pidempään lehdet pysyvät kosteina ruiskutuksen jälkeen sitä paremmin tehoaine imeytyy.

Käsittelyolosuhteet:

B-Nine SG käsittelyssä lehdet on oltava kuivia, kasvien on oltava hyvässä kasvussa ja hyvässä nestejännityksessä. Käsittelyä kirkkaassa auringonpaisteessa tulee välttää. Sopivin ruiskutuslämpötila on 18–21 °C (minimi 16 °C ja maksimi 25 °C) ja suhteellinen ilmankosteus on oltava vähintään 60 %. Nuppu- tai kukka-asteella olevien kasvien käsittelyä tulee välttää vioitusvaaran takia. Ennen uusien kasvilajien tai -lajikkeiden ruiskuttamista tai jos kasvuolot ovat aiemmasta poikkeavat, on syytä ensin ruiskuttaa vain muutama kasvi niiden kestävyyden varmistamiseksi. Valmistetta ei saa yhdistää muihin kasvinsuojeluaineisiin, lannoitteisiin eikä hivenaineisiin. Valmiste sisältää kiinnitteen, joten sitä ei tarvitse lisätä.

Vesimäärä:

150–200 ml/m² Kasvit ruiskutetaan tippumispisteeseen asti.

Käyttömäärä:

Kasvilajikohtaista tarkkaa käyttömäärää ei voida antaa, koska käyttömäärään vaikuttaa kasvilajin lisäksi lajike, kasvuolot (mm. kosteus, lannoitus, lämpötila ja valon määrä), ruiskutustekniikka, ruiskutuksessa käytettävä vesimäärä, ruiskutuskertojen määrä ja ruiskutusvälit, kasvin kehitysaste ensimmäisessä ruiskutuksessa sekä se, minkälaiseksi kasvi halutaan kasvattaa.

Käytön rajoitukset:

B-Nine SG ruiskutuksen jälkeen kasvit saa kastella tai suihkuttaa aikaisintaan 12 tunnin kuluttua. Käsittely voi myöhästyttää joidenkin lajien ja lajikkeiden kehitystä. Valmistetta ei saa käyttää syötäviksi tarkoitettujen kukkien tuotannossa. Suurin sallittu käyttömäärä B-Nine SG:tä on 5 kg/ha/käyttökerta. Suurin sallittu käyttömäärä samalle kasvustolle on 15kg/ha/kasvukausi.

Varoaika:

Työhygieninen varoaika on 24 tuntia.

Pakkaus/tukkupakkaus:

60 g / 10 kpl, 500 g/ 10 kpl

Alla oleva taulukko näyttää käytettävissä olevat nestemäärät, jotka ovat mahdollisia ylittämättä maksimikäyttömäärää 5 kg/ha.

 

Käyttöohje

Ruukkukasvit

0,1–0,4 % (10–40 g / 10 l vettä)
Käyttömäärä: 
Kasvit ruiskutetaan tippumispisteeseen asti. Ruiskutusnestettä kuluu 150–200 ml/m² ruiskutettavien kasvien rehevyydestä riippuen.

Kesäkukat, leikkokukat

0,3–0,6 % (30–60 g / 10 l vettä)
Käyttömäärä: 
Kasvit ruiskutetaan tippumispisteeseen asti. Ruiskutusnestettä kuluu 150–200 ml/m² ruiskutettavien kasvien rehevyydestä riippuen.
Can be used in groundwater area

Varoitukset

Xn, R36-40, S2-13-23-25-29-36/37-51

Minimietäisyys vesistöön

0 m