Syllit 544 SC

Ruven torjuntaan omenalta ja päärynältä sekä lehtilaikun torjuntaan kirsikalta traktorikäyttöisin menetelmin.

Tehoaine

Dodiini 544 g/l

Käyttöohje

Käytetään ainoastaan traktorikäyttöisillä menetelmillä ruven torjuntaan omenalla, päärynällä ja lehtilaikun torjuntaan kirsikalla. Syllit 544 SC on nestemäinen formulaatio, joka sisältää tehoaineena dodiinia. Valmisteella saadaan
ennaltaehkäisevä sekä infektion alkuvaiheessa hoitava suoja.
 

Resistenssin hallinta

Monet fungisidit pystyvät kehittämään käytetyille tehoaineille resistenttejä biotyyppejä. Syllit 544 SC:n tehoaine kuuluu FRAC- ryhmittelyssä tehoaineisiin, joiden vaikutusmekanismia ei tunneta, ja joilla resistenssin kehittymisriski arvioidaan pieneksi tai keskinkertaiseksi. FRAC:n mukaan on kirsikalla raportoitu resistenttejä lehtilaikkutautipopulaatioita. Saman vaikutusmekanismin omaavien valmisteiden toistuva käyttö lisää resistenssin kehittymisriskiä. Riskin
vähentämiseksi valmistetta ei tule käyttää useammin kuin kaksi kertaa vuotta/kasvukautta kohti. Resistenssin kehittymisriskin vähentämiseksi suositellaan sellaisten valmisteiden sekoittamista tai vuorottelua, joiden vaikutusmekanismit ovat erilaisia, ja joiden tehon kyseessä olevia lajeja kohtaan tiedetään olevan hyvä. Käyttö infektion varhaisvaiheessa vähentää resistenssiriskiä fungisideille.
 

Varoaika

Omenalla ja päärynällä 60 vrk

Kirsikalla 14 vrk

Käyttöohje

Omena, päärynä

Omena- ja päärynäruven torjuntaan. Kerta- annos 1,25 l/ha max. 2 kertaa kasvukaudessa (2,5 l/ha/vuosi) kasvuasteella BBCH 01 –BBCH 89
Käyttömäärä: 
1,25 l/ha

Kirsikka

Lehtilaikun torjuntaan. Kerta- annos 1,25 l/ha max. 2 kertaa kasvukaudessa (2,5 l/ha/vuosi) kasvuasteella BBCH 60 –BBCH 79
Käyttömäärä: 
1,25 l/ha
Can be used in groundwater area

Minimietäisyys vesistöön

3 m