Shirlan

Perunaruton ja sipulin naattihomeen torjuntaan avomaalla.
  • tuttu perustuote perunaruton torjuntaan
  • nyt myös sipulin naattihomeen torjuntaan
  • hyvä sateenkesto

Tehoaine

Fluatsinami 500 g/l

Tuote kuuluu tehoaineryhmään 29

Ominaisuudet:

Valmiste on kosketusvaikutteinen, perunaruttosaastunnalta suojaava valmiste, joka tehoaa myös harmaahomeeseen ja varsikuolioon (Sclerotinia sclerotiorum).

Tehokkuus:

Perunaruton lisäksi Shirlan tehoaa myös sipulilla naattihomeeseen.

Vesimäärä:

200 – 400 l/ha

Käytön rajoitukset:

Valmistetta saa käyttää perunalla enintään kahdeksan kertaa kasvukaudessa ja sipulilla enintään kerran joka toinen vuosi samalla kasvulohkolla.

Varoaika:

perunalla ja sipulilla 7 vrk.

Pakkaus/tukkupakkaus:

1 l / 12 kpl

5 l / 4 kpl

Käyttöohje

Peruna

Ensimmäinen ruiskutus tehdään aikaisintaan perunarivien sulkeuduttua tai ruttovaroituksen tultua ja seuraavat tarpeen mukaan 7-14 vuorokauden välein. Lyhyempää ruiskutusväliä (7-10 vrk) käytetään kun a) peruna on voimakkaassa kasvuvaiheessa, b) ruttopaine on suuri ja viljellään rutonarkoja lajikkeita tai c) lohkolla on edellisenä vuonna esiintynyt varsikuoliota (pahkahometta) ja maa on pysynyt märkänä yhtäjaksoisesti kaksi viikkoa.
Käyttömäärä: 
0,4 (kahdessa ensimmäisessä ruiskutuksessa 0,3 l/ha, jos ruttopaine on pieni)

Sipuli

Ruiskutus tehdään, kun sipulin naatit ovat 10 – 20 cm pitkiä tai kun ensimmäiset taudinoireet ilmaantuvat. Yksi käsittely/kasvukausi.
Käyttömäärä: 
0,5 l/ha

Teho

Kasvitaudit
Haitta Teho
Perunarutto 4
Can be used in groundwater area

Varoitukset

Xi,N,R43,50/53

Minimietäisyys vesistöön

3 m

Peräkkäiskäytön rajoitukset

Valmistetta saa käyttää perunalla enintään kahdeksan kertaa kasvukaudessa ja sipulilla enintään kerran joka toinen vuosi samalla kasvulohkolla.