Revus

Perunaruton torjuntaan perunalla ja kasvihuonetomaatilla sekä salaatinlehtihomeen torjuntaan salaatilla.

Tehoaine

mandipropamidi 250 g/l

Tuote kuuluu tehoaineryhmään 40

OMINAISUUDET

Revuksen tehoaine imeytyy lehden läpi estäen ruttosienien tunkeutumisen perunan lehdille. Ruttosuoja säilyy myös lehden kasvaessa kokoa, koska tehoaine leviää laajenevan vahakerroksen mukana koko lehden alueelle.

Ruiskutusolosuhteet

Revus on sateenkestävä puolen tunnin kuluttua ruiskutuksesta.

Vesimäärä

150-300 l/ha

TANKKISEOKSET:

Jos käytetään tankkiseosta, lisätään seoskumppani viimeisenä, ellei sen käyttöohjeessa toisin mainita. Ruiskutuksessa käytetään viuhkasuuttimia, n. 3 baarin painetta ja 7 km/h nopeutta. Ruiskutusneste tulee ruiskuttaa parin tunnin kuluessa. Valmiste on sateenkestävä sen kuivuttua kasvin pintaan, normaalisti noin puolessa tunnissa.

VAROAIKA:

Peruna ja tomaatti 3 vrk, salaatti 7 vrk.

KÄYTÖN RAJOITUKSET:

Resistenssin muodostumisen estämiseksi on tärkeää, että valmistetta käytetään käyttöohjeen mukaisesti kestävien perunaruttokantojen muodostumisen estämiseksi. Revus-valmistetta voi käyttää enintään puolet koko rutontorjuntaohjelman ruiskutuksista. Enintään 4-6 kertaa kasvukaudella. Perunaruton torjuntaohjelmassa ei suositella käyttää muita vaikutusmekanismiltaan samanlaisia valmisteita (FRAC, tehoaineryhmä 40). Käytä Revusta ennaltaehkäisevästi.Käytä säännöllisesti valmisteita, joilla on erilainen vaikutustapa, joko tankkiseoksena tai yksinään. Käytä ruiskutusohjelmassa kaikkien valmisteiden hyväksyttyjä käyttömääriä. 

PAKKAUS/TUKKUPAKKAUS:

5 l / 4 kpl

Käyttöohje

Peruna

Ensimmäinen ruiskutus tehdään yleensä kasvuasteella BBCH20 (ensimmäiset yhdeksän lehteä ja ensimmäiset sivuhaarat muodostuvat) tai ruttovaroituksen tultua ja seuraavat tarpeen mukaan 7 – 10 vuorokauden välein. Tautipaineesta riippuen valmistetta saa enintään käyttää 4-6 kertaa kasvukaudessa.
Käyttömäärä: 
0,6 l/ha, vesimäärä 150-300 l

Kasvihuonetomaatti

Ensimmäinen ruiskutus tehdään ennalta ehkäisevästi, kun taudille on suotuisat olosuhteet. Matalassa tautipaineessa käytetään 10 vrk:n ja korkeassa 7 vrk:n käsittelyväliä. Max. 4 käsittelyä/kasvukausi.
Käyttömäärä: 
0,6 l/ha, vesimäärä 500-1000 l.

Salaatti avomaalla

Ensimmäinen ruiskutus tehdään ennalta ehkäisevästi, kun taudille on suotuisat olosuhteet. Matalassa tautipaineessa käytetään 10 vrk:n ja korkeassa 7 vrk:n käsittelyväliä. Max. 2 käsittelyä/kasvukausi
Käyttömäärä: 
0,6 l/ha, vesimäärä 200-500 l

Teho

Kasvitaudit
Haitta Teho
Perunarutto 4
Can be used in groundwater area

Minimietäisyys vesistöön

3 m