Revus

Perunaruton torjuntaan perunalla ja kasvihuonetomaatilla sekä salaatinlehtihomeen torjuntaan salaatilla.

Tehoaine

mandipropamidi 250 g/l

Tuote kuuluu tehoaineryhmään 40

OMINAISUUDET

Revuksen tehoaine imeytyy lehden läpi estäen ruttosienien tunkeutumisen perunan lehdille. Ruttosuoja säilyy myös lehden kasvaessa kokoa, koska tehoaine leviää laajenevan vahakerroksen mukana koko lehden alueelle.

Ruiskutusolosuhteet

Revus on sateen kestävä puolen tunnin kuluttua ruiskutuksesta.

Vesimäärä

150-300 l/ha

TANKKISEOKSET:

Jos käytetään tankkiseosta, lisätään seoskumppani viimeisenä, ellei sen käyttöohjeessa toisin mainita. Ruiskutuksessa käytetään viuhkasuuttimia, n. 3 baarin painetta ja 7 km/h nopeutta. Ruiskutusneste tulee ruiskuttaa parin tunnin kuluessa. Valmiste on sateenkestävä sen kuivuttua kasvin pintaan, normaalisti noin puolessa tunnissa.

VAROAIKA:

Peruna ja tomaatti 3 vrk, salaatti 7 vrk.

KÄYTTÖOHJE:

Perunaruton torjunnassa 0,6 l/ha sekoitettuna 150–300 l vettä. Käyttömäärä kasvihuonetomaatilla on 0,6 l/ha sekoitettuna 500–1000 litraan vettä ja salaatilla avomaalla 200–500 litraan vetä.

AJANKOHTA JA RUISKUTUSVÄLI:

Peruna:
Käsittely on tehtävä ennaltaehkäisevästi. Ensimmäinen ruiskutus tehdään kasvuasteella BBCH 20 (ensimmäiset yhdeksän lehteä ja ensimmäiset sivuhaarat muodostuvat) tai ruttovaroituksen tultua. Ja seuraavat tarpeen mukaan 7 – 10 vrk kuluttua.
 

Tomaatti ja salaatti:
Ensimmäinen ruiskutus tehdään ennalta ehkäisevästi, kun taudille on suotuisat olosuhteet. Matalassa tautipaineessa käytetään 10 vrk:n ja korkeassa 7 vrk:n käsittelyväliä.

KÄYTÖN RAJOITUKSET:

Resistenssin muodostumisen estämiseksi on tärkeää, että valmistetta käytetään käyttöohjeen mukaisesti kestävien perunaruttokantojen muodostumisen estämiseksi. Revus-valmistetta voi käyttää enintään puolet koko rutontorjuntaohjelman ruiskutuksista. Enintään 4-6 kertaa kasvukaudella. Perunaruton torjuntaohjelmassa ei suositella käyttää muita vaikutusmekanismiltaan samanlaisia valmisteita (FRAC, tehoaineryhmä 40). Käytä Revusta ennaltaehkäisevästi ennen auti-infektion alkua.Käytä säännöllisesti valmisteita, joilla on erilainen vaikutustapa, joko tankkiseoksena tai yksinään. Käytä ruiskutusohjelmassa kaikkien valmisteiden hyväksyttyjä käyttömääriä. Valmistetta saa käyttää kasvihuonetomaatilla enintään 4 kertaa ja salaatilla avomaalla 2 kertaa kasvukaudessa.

PAKKAUS/TUKKUPAKKAUS:

5 l / 4 kpl

Käyttöohje

Teho

Kasvitaudit
Haitta Teho
Perunarutto 4
Can be used in groundwater area

Minimietäisyys vesistöön

3 m