Ranman TOP

Lehti- ja mukularuton torjuntaan perunalla.
  • tehokkain valmiste mukularuttoa vastaan
  • korvaa Ranman Twinpack –valmisteen
  • sisältää kiinnitteen – sitä ei tarvitse erikseen lisätä
  • erinomainen lehtiruttoteho
  • muita valmisteita parempi sateenkesto
  • perunatutkijoiden parhaaksi arvioima aine

Tehoaine

syatsofamidi 160 g/l

Tuote kuuluu tehoaineryhmään 11

OMINAISUUDET:

Ranman Top korvaa samaa tehoainetta sisältäneen Ranman Twinpack –valmisteen. Se on perunatutkijoiden keskuudessa arvostettu parhaimmaksi kosketusvaikutteiseksi ruttoaineeksi. Myös aineen sateenkesto on hyvä. Tällä on suuri merkitys jos sataa tai sadetetaan pian ruiskutuksen jälkeen. Ranmania käytetään osana perunaruton torjuntaohjelmaa. Ensimmäisiin ruiskutuksiin suositellaan käytettäväksi sisävaikutteisia valmisteita kuten Epok 600 EC tai Tanos. Ranman erottuu edukseen, kun ruttopaine on suuri. Kauden ruttoruiskutukset kannattaa lopettaa kahteen Ranman Top-käsittelyyn, koska siten saadaan torjuttua tehokkaimmin myös mukularutto. Ruiskutusväli on perunan kehitysasteen ja ruttopaineen mukaan 5–7 vuorokautta. Ensimmäinen ruiskutus tehdään ennusteiden ja olosuhteiden mukaan tai viimeistään ennen kasvuston sulkeutumista.

TEHOKKUUS:

Ranman Top tehoaa sekä lehtiruttoon että mukularuttoon. Lisäksi se suojaa varsin hyvin myös uutta, ruiskutuksen jälkeen kehittyvää kasvua. Valmiste sisältää kiinnitteen eikä sitä tarvitse erikseen lisätä.

RUISKUTUSOLOSUHTEET:

Ranman on erittäin hyvin sateen kestävä ja käsittelyn voi tehdä juuri ennen sadetta tai sadetusta.

VESIMÄÄRÄ:

200–400 l/ha

Tankkiseokset:

Ranman Top-valmistetta voidaan ruiskuttaa tankkiseoksena mikroravinteiden, Spotlight Plus-valmisteen ja öljyn kanssa. Tankkiseosvalmiste lisätään tankkiin sekoittajan ollessa käynnissä, kun 90 % vedestä on tankissa.

KÄYTÖN RAJOITUKSET:

Maaperän eliöiden suojelemiseksi Ranman Top -valmistetta ei saa käyttää useammin kuin joka toinen vuosi samalla kasvulohkolla. Käyttö samalla kasvulohkolla peräkkäisinä vuosina on kuitenkin sallittu, mikäli käyttökertoja on enintään kolme kasvukauden aikana.

VAROAIKA:

 7 vrk

PAKKAUS/TUKKUPAKKAUS:

5 l / 4 kpl

Käyttöohje:

Valmistetta saa käyttää vain lehtiruton ja mukularuton ennaltaehkäisevään torjuntaan perunalla. Ruiskutusväli on 5-7 vrk perunan kehitysasteesta ja tautipaineesta riippuen. Ensimmäinen ruiskutus tehdään ruttoennusteen mukaan, kun riski taudin leviämiselle on korkea, kuitenkin yleensä ennen kasvuston sulkeutumista. Ruiskutukset aloitetaan aikaisemmin, jos alueella on maatartuntaa tai muuten voimakas tautipaine. Ranman Top antaa hyvän suojan lehtiruttoa ja mukularuttoa vastaan, kun sitä käytetään kahdessa neljästä ensimmäisestä ruiskutuksesta. Toisena valmisteena kannattaa käyttää valmistetta, joka suojaa kasvin latvusta vielä ruiskutuksen jälkeenkin (esim. Epok). Myöhemmissäkin ruiskutuksissa on hyvä tehdä osa ruiskutuksista valmisteella, jolla on eri vaikutusmekanismi kuin Ranman Top -valmisteen syatsofamidilla. Kesän viimeisiin ruiskutuksiin Ranman Top soveltuu hyvin hyvän mukularutto tehon ansiosta.

Käyttöohje

Peruna

Ennaltaehkäisevästi lehtiruton ja mukularuton torjuntaan
Käyttömäärä: 
0,5 l/ha

Teho

Kasvitaudit
Haitta Teho
Perunarutto 5
Can be used in groundwater area

Minimietäisyys vesistöön

3 m