Mirador 250 SC

Kasvitautien torjuntaan useille erikoiskasveille sekä kaikille viljoille ja siemenheinälle

Tehoaine

Atsoksistrobiini 250 g/l

Tuote kuuluu tehoaineryhmään 11

Käytössä huomioitavaa:

Paras teho saavutetaan tekemällä käsittely tautisastunnan alkamisvaiheessa heti, kun ensimmäiset taudinoireet tulevat näkyviin tai kun risti tautisaastunalle on ilmeinen. Samalla viljelyksellä saa valmistetta käyttää korkeintaan kaksi kertaa ja korkein yhteenlaskettu käyttömäärä on 2,0 l/ha kasvukauden aikana.

Käyttöohje

Teho

Kasvitaudit
Haitta Teho
Ohran verkkolaikku 4
Ruosteet 4
Ohran rengaslaikku 2
Härmä 2
Can be used in groundwater area

Minimietäisyys vesistöön

3 m