Infinito

Perunaruton torjuntaan perunalla.
  • uusi valmiste perunaruton torjuntaan
  • sisältää kahta eri tavoin vaikuttavaa tehoainetta
  • kulkeutuu hyvin uusiin kasvinosiin

Tehoaine

fluopikolidi 62,5 g/l

propamokarbi-hydrokloridi 625 g/l

Tuotteen tehoaineet kuuluvat tehoaineryhmiin 28 ja 43

Ominaisuudet:

Infinito sisältää kahta vaikutustavaltaan erilaista tehoainetta. Fluopikolidi on paikallissysteeminen ja se kulkeutuu lehtien lävitse käsittelyn jälkeen suojaten myös lehden alapintaa. Propamokarbi-hydrokloridi  on systeeminen ja leviää johtojänteiden puuosissa (ksyleemissä), jolloin myös uusi kasvu suojataan. Valmiste antaa pitkäaikaisen suojan perunan lehdillä ja varsilla. Infinito voidaan sekoittaa useampien  tuhohyönteistorjunta-aineiden sekä  hivenravinteiden kanssa.

Tehokkuus:

Infiniton biologinen teho lehti- ja mukularuttoon on erinomainen. Infinitoa voidaan käyttää kun lehdet sulkevat istutusrivit ja siitä eteenpäin. Infiniton teho on tällöin pitkäaikainen ja se suojaa myös varsistoa tehokkaasti. Mukularuton leviäminen vähenee, kun käsittely tehdään suositusten mukaisella annoksella ja suositusten mukaisin käsittelyvälein. Optimaalisen tehon saamiseksi mukularuttoa vastaan on Infinitoa käytettävä ruiskutusohjelman keski- ja loppuvaiheessa. Käsittely tehdään aina ennalta ehkäisevästi, osana perunaruton torjuntaohjelmaa. Infinitoa ei koskaan käytetä parantavana käsittelynä kun tauti on jo levinnyt kasvustossa.

Käytössä huomioitavaa:

Käytä Infinitoa 7-10 päivän välein ja enintään  4,8 l/ha/vuosi tautipaineen mukaan. Koska Infinitolla on pitkä vaikutusaika, voi ruiskutusväli tarvittaessa olla pidempi (enintään 12 - 14 päivää), jos sääolot eivät salli suosituksen mukaista ruiskutusväliä. Täytä tankki puolilleen vedellä ja käynnistä sekoitus. Lisää tarvittava määrä valmistetta ja loppu vesimäärä. Anna sekoituksen olla käynnissä koko ajan ja tee ruiskutus heti. Jos tautipaine ja perunaruttotartunnan vaara lisääntyy, on käsittelyväliä lyhennettävä. Kasteltua perunamaata on pidettävä riskialttiina alueena.

Varoaika:

7 päivää

Käyttöohje

Peruna

Kun perunanlehdet sulkevat istutusrivit ja siitä eteenpäin (perunan kehitysasteella 40 – 89) - enintään 3 ruiskutusta/kasvukausi. Vesimäärä 150-400 l/ha
Käyttömäärä: 
1,2 – 1,6 l/ ha

Teho

Kasvitaudit
Haitta Teho
Perunarutto 4

Varoitukset

N, R43, R50/53

Minimietäisyys vesistöön

3 m