Epok 600 EC

Perunaruton torjuntaan perunsviljelyksillä
  • sisältää kahta eri tavoin vaikuttavaa tehoainetta
  • käytetään ruiskutuskauden alussa
  • hyvä suoja myös vaikeissa olosuhteissa

Tehoaine

metalaksyyli 193,6 g/l

fluatsinami 400 g/l

Tuotteen tehoaineet kuuluvat luokkiin 4 ja 29

Ominaisuudet:

Epok 600 EC vaikuttaa perunaruttoon sekä puhdistavasti että parantavasti. Siksi se soveltuu parhaiten käytettäväksi ruiskutuskauden alussa, jolloin mahdollisesti kasviin jo levinnyt rutto saadaan kiinni. Erityisen hyvin valmiste soveltuu lohkoille, joissa aikaisempina vuosina on havaittu lehtiruttoa ja munaitiöiden aiheuttaman maasaastunnan riski on suuri. Epok 600 EC sisältää kahta eri tavalla vaikuttavaa tehoainetta. Sisävaikutteinen metalaksyyli kulkeutuu kasvin sisään ja suojaa samalla uutta kasvua. Kosketusvaikutteinen fluatsinami jää ruiskutuksen jälkeen kasvin pinnalle estämään ruttoitiöiden kasvua.

Tehokkuus:

Epok 600 EC tehoaa sekä lehtiruttoon että varsiruttoon ja se suojaa myös uutta kasvua ruiskutuksen jälkeen.

Ruiskutusolosuhteet:

Valmistetta ei saa ruiskuttaa helteellä.

Vesimäärä:

200–400 l/ha

Käytön rajoitukset:

Valmistetta saa käyttää korkeintaan kaksi kertaa kasvukauden aikana. Sen käyttö samalla lohkolla perättäisinä vuosina on kielletty. Sitä ei myöskään saa käyttää siemenperunaviljelyksillä eikä High Grade -alueella (Liminka, Temmes, Tyrnävä). Valmisteeseen ei saa lisätä kiinnitysainetta eikä öljyä.

Varoaika:

7 vrk

Resistenssin hallinta:

Kestävien ruttokantojen välttämiseksi valmistetta ei tule käyttää jo alkuun päässeen ruton torjuntaan ja Epok-käsittelyn jälkeen on tehtävä vähintään yksi ruiskutus jollakin kosketusvaikutteisella valmisteella (esim. Ranman tai Leimay).

Pakkaus/tukkupakkaus:

2 l / 6 kpl

Käyttöohje

Ruoka- ja teollisuusperuna

Ruiskutus 1–2 kertaa ruiskutusohjelman alussa
Käyttömäärä: 
0,4 l/ha

Teho

Kasvitaudit
Haitta Teho
Perunarutto 5

Varoitukset

Xn,N;R20-36/38-43-50/53, S2-13-23-24-26-29-46

Minimietäisyys vesistöön

3 m

Peräkkäiskäytön rajoitukset

Maaperäeliöiden suojelemiseksi tätä tai mitä tahansa muuta valmistetta, joka sisältää fluatsinamia, ei saa käyttää useammin kuin joka toinen vuosi samalla kasvulohkolla.