Delaro SC 325

Tautien torjuntaan kaikilla viljoilla
  • Tehokkaan strobin ja pitkävaikutteisen triatsolin sekoitus

Tehoaine

Protiokonatsoli 175 g/l

Trifloksistrobiini 150 g/l

Tuotteen tehoaineet kuuluvat luokkiin 3 ja 11

Käyttökohteet:

Härmän, ruostetautien, tähkäfusarioosin ja ränsistymistä edistävien homesienten torjuntaan kaikilla viljalajeilla, ruskolaikun, syysvehnänharmaalaikkutaudin, vehnänlehtilaikkutaudin (Drechslera tritici-repentis) torjuntaan syys- ja kevätvehnällä, verkko- ja rengaslaikun sekä Ramularia –lehtilaikun (Ramularia collo-cygni) torjuntaan ohralla, kauranlehtilaikun torjuntaan kauralla, rengaslaikun ja tyvilaikun torjuntaan rukiilla ja ruisvehnällä sekä ruskolaikun ja harmaalaikkutaudin torjuntaan ruisvehnällä.

Ruiskutusajankohta

Viljakasvusto ruiskutetaan ensimmäisten taudinoireiden ilmestyttyä.

Ohralla ja kauralla on yleensä kannattavinta ruiskuttaa lippulehtiasteella ja vehnällä tähkän ollessa näkyvissä. Tähkäfusarioosin eli punahomeen torjunnassa ruiskutus tehdään kukinnan alkaessa

Varoaika

Viljoilla 35 vrk.

Käytössä huomioitavaa:

Valmiste tehoaa myös punahomeeseen annoksella 0,6–1,0 l/ha viljan kukinnan alussa. Käyttö sallittu peräkkäisinä vuosina. Valmistetta ei saa ruiskuttaa pohjavesialueilla.

Käyttöohje

Ohra ja kaura

Lippulehtivaiheessa
Käyttömäärä: 
0,25-0,8 ltr/ha

Vehnä, ruis, ruisvehnä

Tähkälletulovaiheessa
Käyttömäärä: 
0,4-1,0 ltr/ha

Teho

Varoitukset

Xn, N, R37-50/53-63, S02-13-29-36/37-46

Sateenkesto

Tunnin kuluttua ruiskutuksesta

Minimietäisyys vesistöön

3 m