Cymbal 45 WG

Perunaruton torjuntaan perunalla
  • Uusi parantavasti vaikuttava perunaruttoaine
  • Käytetään tankkiseoksessa jonkin toisen ruttoaineen kanssa

Tehoaine

Cymoxanil 450g/ kg

Vaikutustapa:

Cymbal 45 -valmiste on kosketusvaikutteinen ja paikallissysteeminen sienitautien torjunta-aine. Valmiste tehoaa itiöihin ja sillä on lyhytaikainen (noin 1 vrk tautisaastunnan tapahduttua), parantava vaikutus kasviin. Cymbal 45-valmisteen teho on riittämätön yksin käytettynä, joten sitä pitää käyttää seoksessa muiden, perunalla käytettävien perunaruton torjuntaan hyväksyttyjen valmisteiden kanssa, jolloin se tehoaa parhaiten. Valmistetta voi käyttää kaikessa perunan tuotannossa.

Ajankohta ja ruiskutusväli

Käsittely on tehtävä ennaltaehkäisevästi. Ensimmäinen ruiskutus tehdään perunakasvuston umpeutuessa, ja ruiskutuksia toistetaan lehtiruttopaineesta riippuen 7 – 10 vrk kuluttua ensimmäisestä. Kuivalla säällä voidaan käyttää pisintä ruiskutusväliä.

KÄYTTÖOHJE

Valmiste käytetään yhdessä jonkin toisen, eri vaikutustapa-ryhmään kuuluvan, perunaruttoon hyväksytyn, valmisteen kanssa. Seoskumppaniksi suositellaan ensisijaisesti kosketusvaikutteisia valmisteita; kuten esim. Dithane NT, Leimay tai Ranman Top. Seoskumppanin käyttöohjeissa mainittuja ohjeita ja rajoituksia on noudatettava.

Käytön rajoitukset

Varoaika 7 vrk.

Enintään 6 käsittelyä/kasvukausi.

Vesimäärä

200-400 l/ha

Resistenssin hallinta

Resistenssin muodostumisen estämiseksi on tärkeää, että valmistetta käytetään käyttöohjeen mukaisesti kestävien perunaruttokantojen muodostumisen estämiseksi. Cymbal 45-valmistetta voi käyttää 6 kertaa vuodessa enintään kolmessa peräkkäisessä ruiskutuksessa samaan kasvustoon tankkiseoksena vaikutustavaltaan toisenlaisten valmisteiden kanssa. Torjuntaohjelmassa ei voi käyttää muita vaikutusmekanismiltaan samanlaisia valmisteita (FRAC, tehoaineryhmä 27).

Käyttöohje

Peruna

Kasvuston umpeutuessa, toistetaan ruttopaineesta riippuen 7-10 vuorokauden välein.
Käyttömäärä: 
0,25 kg/ha

Teho

Kasvitaudit
Haitta Teho
Perunarutto 4
Can be used in groundwater area

Minimietäisyys vesistöön

10 m

Peräkkäiskäytön rajoitukset

Sallittu pohjavesialueilla vain joka 3. vuosi