Amistar Xtra

Kasvitautien torjuntaan syys- ja kevätvehnällä, rukiilla, ruisvehnällä, syys- ja kevätohralla, kauralla sekä syys- ja kevätrypsillä ja -rapsilla.
  • kahden tehoaineen seos
  • resistenssiriski keskinkertainen
  • pitkä vaikutusaika

Tehoaine

atsoksistrobiini 200 g/l

syprokonatsoli 80 g/l

Atsoksistrobiini kuuluu FRAC:n luokituksen mukaan tuoteryhmään 11 ja syprokonatsoli ryhmään 3

Amistar Xtra:n kaksi, vaikutustavaltaan eri ryhmiin kuuluvaa ainetta, tehoavat moniin viljakasvien ja öljykasvien tauteihin. Vaikutusajan pituus riippuu käytettävästä annoksesta. Ohralla paremman tehon saamiseksi rengaslaikkuun, suositellaan käyttämään seoksena Folicur Expertin kanssa.

Ominaisuudet

Amistar Xtra tehoaa seuraaviin viljakasvien sienitauteihin: ruskolaikku (Stagonospora nodorum), harmaalaikku (Mycosphaerella graminicola), pistelaikku (Pyrenophora tritici-repentis), keltaruoste (Puccinia striiformis), ruskearuoste (Puccinia recondita), härmä (Blumeria graminis), rengaslaikku (Rhynchosporium commune), verkkolaikku (Pyrenophora teres),  ohranruoste (Puccinia hordei), kauranlehtilaikku (Pyrenophora avenae),  rengasruoste (Puccinia coronata). Öljykasveilla valmiste tehoaa pahkahomeeseen (Sclerotinia sp.)ja  mustalaikkuun (Alternaria sp.).

Tehokkuus

Pakkaus/tukkupakkaus: 5 l / 4 kpl

Viljakasvusto ruiskutetaan korrenkasvun ja tähkälle tulon aikana, viimeistään kun ensimmäiset taudinoireet ilmestyvät. Paras teho saavutetaan tekemällä käsittely tautisaastunnan alkamisvaiheessa heti, kun ensimmäiset merkit tulevat näkyviin tai kun on riski tautisaastunnalle. Öljykasvit ruiskutetaan kukinnan aikana.

Amistar Extra:n käyttö pohjavesialueilla on kielletty.

Käyttöohje

Syys- ja kevätvehnä

Korrenkasvun alusta kukinnan loppuun, BBCH 31- 69
Käyttömäärä: 
Kerta-annos 1,0 l/ha Jaettu annos 0,5 + 0,5 l/ha. Tankkiseos toisen kasvitautiaineen kanssa 0,3- 0,5 l/ha

Ruis

Korrenkasvun alusta kukinnan loppuun, BBCH 31- 69
Käyttömäärä: 
Kerta-annos 1,0 l/ha Jaettu annos 0,5 + 0,5 l/ha. Tankkiseos toisen kasvitautiaineen kanssa 0,3- 0,5 l/ha

Ruisvehnä

Korrenkasvun alusta kukinnan loppuun, BBCH 31- 69
Käyttömäärä: 
Kerta-annos 1,0 l/ha Jaettu annos 0,5 + 0,5 l/ha. Tankkiseos toisen kasvitautiaineen kanssa 0,3- 0,5 l/ha

Syys- ja kevätohra

Korrenkasvun alusta kukintaan, BBCH 31-59
Käyttömäärä: 
Kerta-annos 1,0 l/ha Jaettu annos 0,5 + 0,5 l/ha. Tankkiseos toisen kasvitautiaineen kanssa 0,3- 0,5 l/ha