Aliette 80 WG

Mansikan tyvi- ja punamädän, mesimarjan, avomaankurkun ja salaatin lehtihomeen ja koristekasvien juuristotautien torjuntaan sekä koivun levä- eli versolaikun torjuntaan paakkutaimilla.
  • kaksi pakkauskokoa, 1 kg ja uutuutena edullisempi 6 kg
  • hyväksytty myös punamädän torjuntaan
  • monikäyttöinen valmiste ennaltaehkäisevään torjuntaan

Tehoaine

fosetyyli-alumiini 800 g/kg

Tuote kuuluu tehoaineryhmään 33

Ominaisuudet:

Aliette 80 WG on systeemisesti vaikuttava kasvinsuojeluaine, joka suojaa tehokkaasti sekä kasvin juuria, että sen maanpäällisiä osia. Tehoaine liikkuu kasvissa aktiivisesti sekä ylös- että alaspäin juuria ja kasvupisteitä kohti. Parasta tehoa saavutetaan kun valmiste käytetään ennaltaehkäisevästi, koska valmisteen parantava eli kuratiivinen teho on heikko. Valmiste on kasteltuna käytännössä haitatonta hyötyeliöille.

Tehokkuus:

Aliette 80 WG ehkäisee leväsienien (Phytophthora, Pseudoperonospora, Bremia, Pythium ja Peronospora) itiöiden itämistä, tunkeutumista kasviin sekä itiönmuodostusta. Lisäksi valmiste auttaa kasvin omia puolustusmekanismeja toimimaan tehokkaammin. Valmiste toimii parhaiten ennaltaehkäisevästi käytettynä.

Käsittelyolosuhteet:

Aliette 80 WG kasvustoruiskutuksia tehtäessä ilmankosteuden tulisi olla mahdollisimman suuri. Kastelu 3–10 mm käsittelyn jälkeen vähentää vioitusriskiä salaatilla. Jos ei ole kastelumahdollisuustta, sekoita ruiskutusveteen sammutettua kalkkia (Ca(OH)2) 1 kg/ha jos vedenlaatu on hyvä.

Käytön rajoitukset:

Aliette 80 WG valmistetta ei saa käyttää pohjavesialueella. Avomaaviljelyksillä kasvinsuojeluainekäsittelyt tulee tehdä ennen syyskuun puoliväliä. Korkeintaan kolme kasvustoruiskutusta / kasvukausi on sallittu mansikalla ja mesimarjalla. Korkeintaan neljä kasvustoruiskutusta / kasvusto on sallittu kurkulla ja salaatilla. Upotuskäsittelyä käytettäessä ensimmäinen sadonkorjuu voidaan tehdä vasta istutusta seuraavana vuonna, koska tästä käsittelytavasta puuttuu jäämätutkimuksia.

Varoajat:

Kurkku 3 vrk, mansikka, mesimarja ja salaatti 14 vrk.

Resistenssin hallinta:

Aliette 80 WG valmisteen resistenssiriski on pieni. Korkeintaan neljä kasvustoruiskutusta / kasvusto on sallittu.

Pakkaus/tukkupakkaus:

1 kg / 10 kpl 6 kg / 1 kpl

Käyttöohje

Mansikka

Paljasjuuristen taimien upotuskäsittely tai paakkutaimien kastelu ennen istutusta. Riviruiskutus istutuksen jälkeen tai satovuosina. Keväällä kaksi kertaa 20–30 vrk välein ja kerran sadonkorjuun jälkeen.
Käyttömäärä: 
0,2–0,3 % paljasjuuriset taimet 0,3 % paakkutaimet 4,0 kg/rivi-ha

Mesimarja

Kasvustoruiskutukset aloitetaan ennen kukintaa. Käsittely uusitaan viikon välein.
Käyttömäärä: 
0,3 %

Salaatti

Kasteltuna kasvualustaan ennen istutusta. Kasvustoruiskutuksena juurtumisen jälkeen 10–14 vrk välein.
Käyttömäärä: 
0,3–0,7 kg/m3 kasvualustaa 3,0 kg/ha

Koivun paakkutaimet

Kasvustoruiskutus 2–3 vrk ennen siirtoa ulos kasvihuoneesta.
Käyttömäärä: 
0,3 %

Koristekasvit

Sekoitettuna tai kasteltuna kasvualustaan ennen ruukutusta. Kastelu ruukutuksen jälkeen 3–4 viikon välein. Kasvustoruiskutukset 3–4 viikon välein.
Käyttömäärä: 
0,4 kg/m3 kasvualustaa 0,1 % kasteltuna 10 l/m2. 0,05–0,3 % 0,3–0,4 %

Varoitukset

N, R50/53, S2-13-29

Sateenkesto

Aliette on sateenkestävä tunnin kuluttua ruiskutuksesta

Minimietäisyys vesistöön

3 m