Rotanmyrkky ”342”

Käyttövalmis jyväsyötti. KULUTTAJAKÄYTTÖ: Kotihiirien torjunta sisätiloissa. MAANVILJELIJÄT: Kotihiirien ja rottien torjuntaan rakennuksissa ja niiden välittömässä läheisyydessä. AMMATTIMAISET TUHOLAISTORJUJAT: Kotihiirien ja rottien torjuntaan sisä- ja ulkotiloissa.
  • uusi pölyämätön jyväsyötti
  • jyrsijöille hyvin maistuva
  • tehoaa kertasyönnillä
  • syöttiä voi käyttää kaikkina vuodenaikoina

Tehoaine

bromadioloni 0,05 g/kg

Ominaisuudet:

Rotanmyrkky ”342” on sellaisenaan käyttövalmis syötti, joka tehoaa hiiriin ja rottiin jo kertasyönnillä. Hiirien ja rottien menehtyminen tapahtuu noin viikon sisällä syötin syönnistä.

Tehokkuus:

Rotanmyrkky ”342” tehoaa sekä hiiriin että rottiin.

Käyttö:

Rottien ja kotihiirien torjunta-aine sisä- ja ulkokäyttöön. Tuote tehoaa 4 – 6 vrk:n sisällä. Poista muut jyrsijöiden ravintolähteet, jos mahdollista.

Valmistetta käytetään sellaisenaan. Syötit on asetettava syöttilaatikkoon tai muutoin niin, etteivät muut kuin torjunnan kohteena olevat eläimet pääse syömään niitä. Pidettävä rottien ja kotihiirien saatavilla kunnes syötin kulutus loppuu. Syöttiä lisätään tarvittaessa viikoittain.

Torjunnan kesto voi vaihdella 2-5 viikkoa jyrsijöiden määrästä riippuen, mutta torjuntaa saa jatkaa yhtäjatkoisesti korkeintaan 5 viikkoa.  Syöttien jatkuva käyttö on kielletty.

Huomautukset:

Aineen valmistaja vastaa, että oikein varastoitu alkuperäispakkauksessa oleva valmiste on koostumukseltaan ilmoitetun mukaista. Sääolot, kasvuston kunto yms. seikat vaikuttavat torjunnanonnistumiseen. Valmistaja ei vastaa valmisteen vaikutuksista poikkeavissa olosuhteissa.

Ympäristöhaittojen ehkäisy:

Valmistetta käsiteltäessä suositellaan suojakäsineiden käyttöä. Pese kädet käytön/käsittelyn jälkeen. Syötit on sijoitettava lasten ja muiden torjuttavien eläinten ulottumattomiin. Käytä lukittavia, vahvasta materiaalista valmistettuja syöttiasemia tai sopivia, suojattuja alustoja. Aseta syöttiasema tai syöttipiste suojattuun paikkaan estääksesi lasten ja muiden eläinten pääsyn syöttiin. Jos mahdollista kiinnitä syötti niin ettei niitä voi kuljettaa pois. Merkitse syöttipisteisiin selvästi, että ne sisältävät jyrsijämyrkkyä ja ettei niihin saa koskea. Sijoita syötit seinien viereen tai paikkoihin, joissa olet havainnut merkkejä jyrsijöistä. Aseta syötti mahdollisimman lähelle jyrsijän jälkiä kuivaan paikkaan, suojaan auringonvalolta. Syöttipakkaukset ovat valmiita ja helppokäyttöisiä, älä avaa syöttipussia.

Vasta-aine K1 vitamiini. Kuolleet jyrsijät on kerättävä käsittelyaikana vähintään yhtä usein kuin syötit tarkistetaan. Ne laitetaan kannellisiin jäteastioihin ja hävitetään sekajätteen mukana. Torjunnan loputtua jäljelle jääneet syötit on korjattava pois ja hävitettävä ongelmajätteenä. Lintujen ja luonnonvaraisten nisäkkäiden suojelemiseksi ympäristöön levinnyt tuote on poistettava. Ylijäänyt, käyttökelvoton syötti viedään ongelmajätteen keräyspisteeseen.

Pakkaus/tukkupakkaus:

1x 50g / 12 kpl / Kuluttajakäyttö hiirien torjuntaan

4x 50g / 10 kpl / Kuluttajakäyttö hiirien torjuntaan

30x 50g / 8 kpl / Maanviljelijäkäyttö hiirien ja rottien torjuntaan

8x 200g / 8 kpl / Maanviljelijäkäyttö hiirien ja rottien torjuntaan

100x 50g / 1 kpl / Ammattikäyttö hiiirien ja rottien torjuntaan

100x 200g / 1 kpl / Ammattikäyttö hiirien ja rottien torjuntaan

Käytä biosidejä turvallisesti. Lue aina etiketti ja tuotetiedot ennen käyttöä.

Käyttöohje

Käyttötapa

Syötti sijoitetaan sellaisenaan syöttilaatikkoon tarjolle hiirien ja rottien olinpaikoille.

Käyttöaika

Syöttiä pidetään rottien ja hiirien saatavilla vähintään 2-5 viikkoa. Tarvittaessa lisätään syöttiä. Syöttiä saa pitää esillä korkeintaan 5 viikkoa, syöttien jatkuva käyttö on kielletty.