Ratimor Palasyötti

Rottien ja hiirien torjuntaan asunnoissa, varastoissa, maatilarakennuksissa, laitoksissa ja kaatopaikoilla sekä kunnan terveysviranomaisten valvonnassa puistoalueilla
  • erittäin maittava syötti
  • palat on helppo kiinnittää esim . ruuvilla rakenteisiin
  • syötin menekkiä on helppo seurata
  • säilyttää maittavuuden myös kosteissa olosuhteissa

Tehoaine

difenakumi 0,05 g/kg

Ominaisuudet:

Ratimor Palasyötti, joka säilyttää hyvin mittavuutensa myös kosteissa ja pölyisissä tiloissa. Tehoaa pienellä syöntimäärällä. Sisältää jyrsijöitä houkuttavaa ainetta.

Tehokkuus:

Ratimor palasyötti tehoaa sekä hiiriin että rottiin.

Käyttö:

Ratimor Palasyötit sijoitetaan syöttilaatikoihin rottien ja hiirien esiintymispaikkoihin.

Huomautukset:

Aineen valmistaja vastaa, että oikein varastoitu alkuperäispakkauksessa oleva valmiste on koostumukseltaan ilmoitetun mukaista. Valmistaja ei vastaa valmisteen vaikutuksista poikkeavissa olosuhteissa.

Ympäristöhaittojen ehkäisy:

Syötit on sijoitettava siten, että ne eivät ole muiden eläinten saatavilla. Syötit on kiinnitettävä siten, että jyrsijät eivät saa vietyä niitä mukanaan. Vastaaine K1 vitamiini. Kuolleet jyrsijät on kerättävä käsittelyaikana vähintään yhtä usein kuin syötit tarkistetaan. Ne laitetaan kannellisiin jäteastioihin ja hävitetään sekajätteen mukana. Torjunnan loputtua jäljelle jääneet syötit on korjattava pois ja hävitettävä ongelmajätteenä. Lintujen ja luonnonvaraisten nisäkkäiden suojelemiseksi ympäristöön levinnyt tuote on poistettava. Ylijäänyt, käyttökelvoton torjunta-aine viedään ongelmajätteen keräyspisteeseen.

Pakkaus/tukkupakkaus:

1 kg / 1 kpl.

Käyttöohje

Syöttipalat asennetaan sellaisenaan tarjolle syöttilaatikossa
Käyttömäärä: 
Syöttiä pidetään rottien ja hiirien saatavilla vähintään 10 vuorokautta. Tarvittaessa lisätään syöttiä
Syöttipalat kiinnitetään rakenteisiin ruuvilla tai rautalangalla.
Käyttömäärä: 
Syöttiä pidetään rottien ja hiirien saatavilla vähintään 10 vuorokautta. Tarvittaessa lisätään syöttiä