Roundup ACE

Uusi nopea- ja varmatehoinen glyfosaattivalmiste.
  • Uusi patentoitu formulaatti
  • Nopea sateenkesto
  • Uusi Roundup Ace imeytyy rikkakasveihin huomattavasti vanhoja glyfosaattivalmisteita nopeammin. Pelto voidaan muokata jopa jo 6 tunnin jälkeen ruiskutuksesta
  • Roundup Ace ei tarvitse kiinnitelisäystä.

Tehoaine

glyfosaatti 450g/l kaliumsuolana

Ominaisuudet

Roundup ACE vaikuttaa kasveihin ainoastaan vihreiden lehtien ja varsien kautta, joten rikkakasvien tulee olla hyvässä kasvussa, vihreitä ja riittävän kehittyneitä. Juolavehnässä tulee olla vähintään 3-4 vihreää lehteä (10–15 cm korkeaa). Monivuotiset rikkayrtit torjutaan juuri ennen niiden kukintaa tai sen aikana, kuitenkin aina ennen rikkakasvien tuleentumista. Hukkakaura torjutaan viimeistään sen tullessa röyhylle.

Tehokkuus

Valmiste tehoaa kaikkiin kasveihin niiden vihreiden lehtien ja varsien kautta. Käyttömäärä valitaan käyttökohteen ja torjuttavien rikkakasvien perusteella. Teho näkyy nopeasti ruiskutuksen jälkeen. 

Ruiskutuksen jälkeen pelto on muokattavissa hyvissä olosuhteissa:

  • 6 tuntia yksivuotisten rikkojen torjunnassa
  • 2 päivää juolavehnän torjunnassa
  • 5 päivää monivuotisten rikkojen torjunnassa

Viileän sään aikaan erityisesti syksyllä, kun kasvin nestevirtaukset ovat pienemmät voidaan muokkaus tehdä aikaisintaan 5vrk:n kuluttua ruiskutuksesta.

Ruiskutusolosuhteet

Voimakas kuivuus ennen ruiskutusta tai sade ruiskutuksen jälkeen voivat heikentää tehoa. Maata ei saa muokata ennen ruiskutusta. Valmiste ei tehoa jäätyneessä kasvustossa. Halla ei kuitenkaan heikennä tehoa, jos ruiskutus tehdään sulaneeseen kasvustoon.

Vesimäärä

100-200 l/ha

Pakkauskoko 15 l

Käyttöohje

Viljelysmaat ennen kevätkylvöä tai -istutusta

Ruiskutus tehdään, kun juolavehnässä on vähintään 3 lehteä. Jos hävitettävänä on huonosti talvehtinut syysvilja ja/tai vastataimettuneet rikkayrtit, ruiskutetaan lohko kasvun alettua,kun kasvupisteet ovat vihreät.
Käyttömäärä: 
1,2 l/ha

Viljelysmaat sadonkorjuun jälkeen

Juolavehnän torjunta elo- lokakuussa
Käyttömäärä: 
2,4 l/ha

Viljelysmaat sadonkorjuun jälkeen

Rikkayrttien torjunta elo- lokakuussa
Käyttömäärä: 
4,8-6,4 l/ha

Viljapellot ennen suorakylvöä tai sen jälkeen

Ennen suorakylvöä tai viimeistään 2 vrk sen jälkeen
Käyttömäärä: 
1,2 l/ha

Kynnettävät nurmet, muokkaamaton kesanto

Heinä-, syyskuussa. Käyttömäärä riippuu torjuttavista rikkakasveista.
Käyttömäärä: 
2,4 l/ha

Viljapellot ennen puintia

Käsittely tehdään tuleentuneeseen kasvustoon vähintään 10 vrk ennen puintia. Ruiskutushetkellä viljan jyvien kosteuden on oltava alle 30 %. Käsittelyä ei saa tehdä siemenviljalle.
Käyttömäärä: 
1,6-2,4 l/ha

Viljapellot puinnin yhteydessä

Ruiskutus viljoilla puinnin yhteydessä on sallittu ainoastaan tarkoitukseen kehitetyillä laitteilla ja laitteiden käyttöohjeita noudattaen.
Käyttömäärä: 
2,4 l/ha