Öljykasvit

Öljykasvit

En semidvärghybridsort av höstraps för nordiska förhållanden.