Du kan söka effektivaste produkter mot en viss ogräs, sjukdom eller insekt med hjälp av produkväljaren.

För bekämpning av flyghavre, rajgräs och renkavle i odlingar av korn, vete, råg och rågvete.

Selektivt medel för bekämpning av kvickrot, flyghavre och vissa andra gräsartade ogräs i bestånd av bredbladiga odlingsväxter på sommaren under växtperioden.

För bekämpning av skadedjur i rybs och raps. TUKES har registrerat produkten för användning mot rapsbaggar. Produkten har bra effekt även mot kålmalens larver.

Medel för betning av utsädespotatis vid bekämpning av filtsjuka.

För bekämpning av potatisbladmögel och brunröta i potatis.

Vätska för betning av korn och havre.

För bekämpning av sniglar i åker- och trädgårdsodlingar.

För tillväxtreglering och stråstärkning i höstsäd, vårvete och havre samt för tillväxtreglering av prydnadsväxter.

Fästmedel som används för att förbättra ogräseffekten bl.a. med preparaten Broadway och Galera.

Fästmedel för att öka effekten hos växtskyddsmedel.

För bekämpning av rapsbaggar i rybs och raps, av bladlöss på sallat på friland, av bladlöss och mjöllöss i odlingar av äpple och päron samt på prydnadsväxter på friland och i växthus.

För bekämpning av potatisbladmögel och brunröta hos potatis

För bekämpning av ogräs i vår- och höstsäd, i klöverfria vallar, i skyddssäd för klöverfria vallar, i gräsfröodlingar samt i energigräs.

För bekämpning av gräsartade ogräs i odlingar av lök, morot, socker-, foder- och rödbeta samt potatis, vitkål, lin, rybs, raps, ärt, böna och jordgubbe. Produkten ersätter den gamla Select produkten som hade fästmedlet Renol skillt.

För betning av utsädespotatis vid bekämpning av silverskorv, Phoma-torröta, Fusarium- torröta och blåsskorv. Utvidgat användningsområde (off-label): För bekämpning av mjöldagg i gurka, frilandsgurka, sommarsquash, melon, tomat, paprika, äggplanta och prydnadsväxter vid odling i växthus. I snittrosor har preparatet även verkan mot sjukdomen svartfläcksjuka (Diplocarpon rosae). Preparatet har även sidoeffekt mot gråmögel och växtsjukdomar förorsakade av svampen Mycoaphaerella.

För bekämpning av potatisbladmögel och brunröta samt av bladfläcksjukdomar i vinbär, krusbär och prydnadsväxter på friland genom beståndsbesprutningar samt för betning av utsädespotatis för bekämpning av filtsjuka.

För bekämpning av gråmögel i jordgubbe, vinbär, hallon, tomat och prydnadsväxter samt dessutom off-label (minor use) -godkännande för bekämpning av gråmögel och bomullsmögel i bl.a. fruktgrönsaker, sallat, örter och vindruvor

För ogräsbekämpning i odlingar av korn, vete och råg

För bekämpning av ogräs i skyddssäd för vallar (också klöver), i odlade betesvallar och i fodermajs.

För ogräsbekämpning i potatis före potatisens uppkomst och för blast- och bladnedvissning i potatis.

För bekämpning av flyghavre och åkerven i odlingar av korn, vete, råg och rågvete.

För ogräsbekämpning i potatis och fodermajs.

För bekämpning av ogräs i odlingar av sockerbeta.

För bekämpning av bredbladiga ogräs i klöverfria betes- och ensilagevallar, gräsfröodlingar, klöverfri skyddssäd samt i höst- och vårsäd.

För bekämpning av bredbladiga och gräsartade ogräs i höstsäd samt i vårvete och -råg.

För bekämpning av bredbladiga ogräs i vår- och höstsäd, gräsfröodlingar och skyddssäd för klöverfria vallar samt i klöverfria vallar.

För bekämpning av rapsbaggar och -vivel samt bladlöss hos potatis

Pyretroidpreparat mot skadedjur hos nästan alla odlingsväxter

För bekämpning av skadeinsekter i åker- och trädgårdsodlingar.

För mångsidig bekämpning av växtsjukdomar hos specialväxter

För de första behandlingar mot potatisbladmögel

För bekämpning av potatisbladmögel. För besprutningar vid slutskedet av bekämpningen

Pyretroidpreparat för bekämpning av skadedjur hos olje- och sädesväxter samt hos dom flesta specialväxter

Bekämpning av potatisbladmögel hos potatis och tomat samt sallatsbladmögel

För bekämpning av gråmögel hos jordgubbe samt skorv hos äpple och päron

För bekämpning av svampsjukdomar hos specialväxter

För bekämpning av skadedjur hos sädesväxter, sockerbeta, morot, lök, kål, kålrot, vinbär, krusbär och äppelodlingar

För bekämpning av bladlöss i odlingar av äpple, päron, potatis och höstvete.

För bekämpning av ogräs i höst- och vårsäd, olje- och spånadslin, skyddssäd för klöverfria vallar, vallar som grundas utan skyddssäd, etablerade ensilage-, hö- och betesvallar samt fröodlingar av timotej.

För bekämpning av ogräs i vår- och höstsäd samt i skyddssäd för vallar.

För bekämpning av växtsjukdomar hos sädesväxter, rybs och raps

För bekämpniing av växtsjukdomar på alla sädesväxter

För bekämpning av ogräs i vallar som innehåller klöver eller blålucern och i skyddssäd för dessa vallar., i blandsäd med stråsäd och ärter, i odlingen av klöver och blålucern, baljväxter, frilandsgurka, lin, sätt- och plantlök samt äkta johannesört.

För bekämpning av ogräs på marken under fruktträd, bärbuskar och hallon, i jordgubbsodlingar samt i plantskolor för och planteringar av förvedade prydnadsväxter samt på skolningsarealer för barrträd vid skogsplantskolor.

För bekämpning av ogräs i odlingar av korsblomstriga, våroljeväxter, blomkål och kål som knyter sig, kålrot samt bond- och buskböna.

För bekämpning av ogräs i höst- och vårsäd samt i skyddssäd för klöverfria vallar.

För bekämpning av ogräs i odlingar av morot, så- och plantlök.

För bekämpning av ogräs i odlingar av raps och rybs.

För bekämpning av ogräs i odlingar av vår- och höstsäd, skyddssäd för klöverfria vallar samt i klöverfria vallar och gräsmattor.

För bekämpning av fröogräs i odlingar av lök, purjo, vitlök, majs, kål som knyter sig, blomkål, rosenkål, broccoli och foderkål samt i fröodlingar av klöver.

För bekämpning av fröogräs i odlingar av sockerbeta, rödbeta, jordgubbe och kummin.

För bekämpning av ogräs i odlingar av rybs och raps.

För bekämpning av bredbladiga ogräs i odlingar av socker-, foder- och rödbeta, i odlingar av rybs, raps och jordgubbe, majs, gräsfröodlingar, klöverfria vallar och betesmarker samt i plantskolor och planteringar av förvedade växter.

För bekämpning av ogräs i odlingar av potatis, morot, palsternacka, ärt, bondböna, sättlök, dill, persilja, kummin, koriander och solros samt på skolningsarealer för barrträdsplantor i vilostadium vid skogsplantskolor.

En förmånlig produkt mot svampsjukdomar på alla sädeslag

För bekämpning av kvickrot, flyghavre, åkerven och bredbladiga ogräs i odlingar av höst- och vårvete samt i potatis.

För bekämpning av växtsjukdomar hos flera specialväxter samt alla sädesväxter och produktion av gräsfrö

För bekämpning av lättbekämpade ogräs i odlingar av stråsäd, ärter, lin och i vallodlingar samt i gräsmattor, på dikeskanter och på vägrenar.

För bekämpning av ogräs i sockerbeta, foderbeta och rödbeta samt i jordgubbe.