Bekämpning av skadeinsekter

Tuhohyönteisten torjunta

För bekämpning av skadedjur i rybs och raps. TUKES har registrerat produkten för användning mot rapsbaggar. Produkten har bra effekt även mot kålmalens larver.
För bekämpning av rapsbaggar och -vivel samt bladlöss hos potatis
För bekämpning av bladlöss, äpplevecklare och – stekel i odlingar av jordgubbe, äpple, päron, plommon och körsbär. Dessutom off-label (minor use) – godkännande för många olika växter i växthus och på friland.
För bekämpning av bladlöss, mjöllöss och tripsar i gurka, tomat, paprika och prydnadsväxter i växthus.
För bekämpning av skadedjur hos sädesväxter, sockerbeta, morot, lök, kål, kålrot, vinbär, krusbär och äppelodlingar
Pyretroidpreparat mot skadedjur hos nästan alla odlingsväxter
För bekämpning av kvalster och päronbladloppa på jordgubbe, äpple, päron och prydnadsväxter.
För bekämpning av spinnkvalster i plantskolor samt på jordgubbe och prydnadsväxter på friland och i växthus samt på gurka och tomat i växthus.
För bekämpning av äpplevecklare i odlingar av äpple.
Pyretroidpreparat för bekämpning av skadedjur hos olje- och sädesväxter samt hos dom flesta specialväxter
För bekämpning av rapsbaggar i rybs och raps, av bladlöss på sallat på friland, av bladlöss och mjöllöss i odlingar av äpple och päron samt på prydnadsväxter på friland och i växthus.
För bekämpning av blad-, rot-, sköld- och ullöss, mjöllöss, bladloppor, äpplebladgallmygga och pärongallmygga på fruktträd (äpple, päron, plommon och körsbär), kålväxter (huvud-, rosen-, blom-, blad-, och kinakål samt broccoli) sallat, prydnads- och plantskoleväxter på friland samt prydnads- och plantskoleväxter, sallat, gurka, tomat och paprika i växthus.
För bekämpning av växthusspinnkvalster i gurka, tomat och paprika i växthus, i jordgubbe, i hallon efter skörden och i prydnadsväxter i växthus och på friland samt också av fruktträdsspinnkvalster i odlingar av äpple, päron, körsbär och plommon. Utvidgat användningsområde (off-label): Bekämpning av spinnkvalster på plantor av förvedade växter i skogsplantskolor.
För bekämpning av sniglar i åker- och trädgårdsodlingar.
För bekämpning av fjärilslarver som växtskadegörare på prydnadsväxter, fruktgrönsaker (gurka, paprika, tomat, sommarsquash) i växthus och på friland, päron, äpple, kålväxter (broccoli, röd-, huvud-, blom-, savoj- och rosenkål), prydnadsväxter och plantskoleväxter.
För bekämpning av skadeinsekter i åker- och trädgårdsodlingar.
För bekämpning av bladlöss i odlingar av äpple, päron, potatis och höstvete.
För bekämpning av skadeinsekter på gurka, tomater och prydnadsväxter i växthus samt på kålväxter, kålrot och rova på friland. Minor use för följande växter: kummin, äppel, päron, sallad. I växthus: dill, persilja, paprika, äggplanta, rucola.